Bruttokansantuote johtaa harhaan

Bruttokansantuote mittaa hyvinvointia materiaalisesta näkökulmasta käsin antaen signaalin, joka johtaa harhaan todellisen hyvinvoinnin tavoittelussa. Harha johtuu kahdesta asiasta.Ensinnäkin bruttokansantuote jättää mittaamisen ulkopuolelle monia sellaisia asioita, joita ihmiset tuottavat toisilleen ilmaiseksi. Näitä ovat esimerkiksi vanhuksien hyvinvoinnin tukeminen, lastenhoito, kodinhoito, siivoaminen, ruuanlaitto, vapaaehtoistyö järjestöissä ja yhdistyksissä ja kirkoissa. Bruttokansantuote määrittää kaiken tämän [...]

By | 2018-01-19T21:37:20+00:00 2008-10-26|

Kasvua 483%

Jos tehdas tuottaa halpoja kankaita viereisen järven saastumisen ja tehtaassa työskentelevien ihmisten terveyden kustannuksella, sanomme, että tehtaan tuoma taloudellinen hyöty perustuu ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömälle tuotannolle.Samankaltaisessa asetelmassa elämme me kaikki, jotka mittaamme hyvinvointia pelkästään talouskasvun (bruttokansantuote) perusteella. Se ei anna kokonaisvaltaista kuvaa hyvinvoinnista, sillä se mittaa ainoastaan sitä kuinka rahaa [...]

By | 2018-01-19T21:37:20+00:00 2008-10-17|

Omistamisen merkitys vähentyy

Parhaillaan meneillään oleva talouskriisi voidaan tulkita osoitukseksi siitä kuinka ihmisten arvomaailma on murroksessa.Nobel-palkitun taloustieteilijä Paul Krugmanin mukaan meneillään oleva kriisi on osoitus kulttuurisesta muutoksesta, jonka seurauksena ihmiset eivät enää usko talouden ensisijaiseen tärkeyteen. Myös Ronald F. Inglehart osoittaa laajalla empiirisellä aineistollaan, että postmaterialistinen arvomaailma nostaa päätään.- Ne ihmiset, jotka vakuuttivat [...]

By | 2018-01-19T21:37:20+00:00 2008-10-14|

Oireen poistaminen on lyhytnäköistä

Oireen poistaminen ei poista oireen takana olevaa todellista syytä. Se voi parhaimmillaan vähän helpottaa todellista ongelmaa, mutta ei se sitä poista. Huonoimmillaan se johtaa kuvitelmaan siitä, että ongelma on nyt hoidossa.Kun ongelmana maailmassamme on hiilidioksidin määrä, joka uhkaa aiheuttaa poikkeuksellisen nopean lämpenemisen maapallollamme, tulisi tuotekehittelyn kohdentua ennen kaikkea ratkaisuihin, jotka [...]

By | 2018-01-19T21:37:20+00:00 2008-10-11|

Mitä on kehitys?

Kuluttamiseen perustuvan tuotannon kasvun tuoma raha kuluu kasvun aiheuttamien sosiaalisten ja ekologisten ongelmien korjaamiseen nykyaikana. Mm. Kiinassa aidon kehityksen mittaamiskokeilusta luovuttiin tämän tosiasian vuoksi. Juuri taloudellisten voittojen maksimaalinen tavoittelu on syynä myös Suomessa nähtyihin joukkoirtisanomisiin.Ennemmin tai myöhemmin on oleellista pohtia paljonko on pölytyksestä huolehtivan mehiläislajin hinta? Entä ekosysteemin, joka huolehtii, [...]

By | 2018-01-19T21:36:33+00:00 2008-10-08|

Kestävän kehityksen ihanteen mukainen kännykkä

Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden mukaisia kriteereitä kännykälle:A Ekologinen kestävyys- uusiutuvan energian käyttö valmistuksessa- kierrätetyn materiaalin hyödyntäminen- valmistusprosessin saastuttavuus- raaka-aineen hyödyntämisen tehokkuus, tuotantoprosessissa syntyvän jätteen määrä ja laatu sekä ongelmajätteen käsittely- energiatehokkuus tuotteen valmistuksessa ja käytössä- uusiutumattomien luonnonvarojen määrä tuotteen materiaaleissa- vähäinen pakkausmateriaali ja sen kierrätettävyysB Taloudellinen kestävyys- kierrätettävyys ja [...]

By | 2018-01-19T21:36:33+00:00 2008-10-06|

Kuunteleva aikuinen puuttuu

Yleinen hyvinvointimme tulevaisuudessa on yhteydessä tämän päivän koululaistemme hyvinvointiin. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta katsottuna meillä on tässä haaste, sillä koululaitoksemme takoo hyviä tuloksia Pisa-testeillä mitattuna, mutta koululaistemme kouluviihtyvyys on kaukana kärjestä.Vinouma syntyy siitä, että koulujemme oppilashuollollisen työn pääpaino on korjaavassa työssä eikä ennaltaehkäisevään työhön juurikaan jää voimavaroja. Aukko syntyy opetustyöhön keskittyvien [...]

By | 2018-01-19T21:36:33+00:00 2008-10-04|