Kestävän kehityksen mukainen yhteiskunta

Kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan toteutuminen edellyttää ihmisten henkisen pääoman hyödyntämistä laaja-alaisesti ilman elinkeinoelämän, ympäristönsuojelun ja sosiokulttuuristen näkökulmien vastakkainasetteluja. Henkinen pääoma syntyy ihmisen kasvusta, jonka edellytykset luo kasvatus ja opetus. Parhaimmillaan lopputuloksena on ihmisten ajattelun ja toiminnan muutos, joka edistää kestävää kehitystä aidosti. Muutoksen suuntaviivoja voivat olla seuraavat tällä hetkellä tiedossa [...]

By | 2018-01-19T21:37:20+00:00 2008-11-19|

Kestävän kehityksen mukainen ruoka

Kestävän kehityksen mukainen ravinto on ympäristön kannalta positiivinen vaihtoehto, sen ravintoarvot ovat hyvät, se tulee tunnetulta alueelta ja lisäksi se auttaa vähentämään köyhyyttä. Tämä voi tarkoittaa paikallista, sesonkiin perustuvaa, luonnonmukaisesti tuotettua, kemikaalivapaata ja eettisesti tuotettua elintarviketta. Se saattaa myös olla geneettisesti muunneltua.Tarkemmin määriteltynä kestävän kehityksen mukaista ravintoa voidaan arvioida seuraavasti:Ekologinen [...]

By | 2018-01-19T21:37:20+00:00 2008-11-10|