Ympäristön ja talouden väliseen jännitteeseen on ratkaisuja

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan nykyinen maailman energiantuotanto on kestämättömällä pohjalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta. Tarvitaan siirtyminen uusiutuvien luonnonvarojen avulla tuotettuun energiaan, sillä käytännössä lähes kaikki ilmastonmuutosta kiihdyttävät päästöt aiheutuvat fossiilisten polttoaineiden käytöstä.Ekotehokas tuotanto ei saastuta ympäristöä ja se kuluttaa vain vähän luonnonvaroja. Ekotehokkaat tuotteet on suunniteltu niin, että [...]

By | 2018-01-19T21:37:19+00:00 2008-12-22|

Materialismin loppu häämöttää?

Tulojen kasvu ei enää tietyn vuosiansiomäärän jälkeen näytä lisäävän ihmisten tyytyväisyyttä elämään. Myöskään kuluttamiseen liittyvien valintamahdollisuuksien lisääntyminen ei näytä hyödyttävän ihmistä vaan päinvastoin aiheuttavan turhautuneisuutta.Bruttokansantuotteen kasvu 3-kertaiseksi 40 vuodessa ei ole lisännyt suomalaisten tyytyväisyyden tunnetta. Suomalaisten tyytyväisyys oli huipussaan vuonna 2004, mutta ei juurikaan korkeampi kuin vuonna 1966, vaikka bkt [...]

By | 2018-01-19T21:37:20+00:00 2008-12-15|

Suomi, Ukraina ja Kiina

Climate Change Performance Index 2009:n mukaan Suomi, Ukraina ja Kiina ovat yhtä hyviä ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassaan. Vuosi sitten Suomi sijoittui samassa listauksessa sijalle 36 kuten myös kaksi vuotta sitten. Nyt sijanumero on 46. Perää pitävät samat valtiot kuin vuosi sittenkin eli Saudi Arabia, Yhdysvallat, Kanada ja Australia. Kärkisija on myös [...]

By | 2018-01-19T21:37:20+00:00 2008-12-11|

Kestävä kehitys haastaa kasvatuksen ja opetuksen

Kestäväkehitys vastuuttaa jokaisen ihmisen, sillä yhteisen tulevaisuutemme haasteet koskettavat kaikkea elämää planeetallamme. Globalisoituneessa maailmassa ihmisen toiminnan seuraukset ulottuvat lähipiiriin ja kaukomaille. Haasteistamme huomionarvoisimmat ovat ihmisten välinen epätasa-arvo, elämää ylläpitävien ekosysteemien tuhoutuminen, ilmastonmuutos sekä taloudellisen järjestelmän ontuminen.Aito kehitys on kokonaisvaltaista henkistä ja materiaalista kehitystä, joka ei vaaranna tulevien sukupolvien hyvän elämän [...]

By | 2018-01-19T21:37:20+00:00 2008-12-09|

Yksilön vai yhteisön etu

Nykyaikaa leimaa se, että kaukanakin meistä asuvat ihmiset ja yhteiskunnat ovat yhä useammin oleellinen osa eettistä elämänpiiriämme. Tämän vuoksi maailman ihmisten yhteinen tulevaisuus vaatii yhteisesti jaettua näkemystä siitä, millaisessa maailmassa haluamme elää tulevaisuudessa. Yhteisen vision määrittely ei onnistu ilman yksilön henkilökohtaista eettistä vastuuta elämästä maapallollamme.Henkisen kasvun keskeinen tekijä on ihmisen [...]

By | 2018-01-19T21:37:20+00:00 2008-12-02|