Autoilusta

Onko tarpeemme oman auton omistaminen (lue: itsetehostus) vai mahdollisuus liikkua paikasta toiseen jouhevasti? Autoilun hyötyjä ja haittoja mietittäessä ainakin seuraavat asiat nousevat esiin ja aiheuttavat kuluja yksittäisille ihmisille ja koko yhteiskunnalle.· Pienhiukkaspäästöt· Hiilidioksidipäästöt· Metsien ja peltojen häviäminen· Melu· Ruuhkat· Onnettomuuksista aiheutuvat kulut· Saasteiden aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat ja terveydenhoitokulut· Polttoaineiden aiheuttamat [...]

By | 2018-01-19T21:37:19+00:00 2009-01-25|

Saharasta puhdasta sähköä

Saharassa oleva aurinkoenergiapotentiaali on niin suuri, että ottamalla käyttöön 1% Saharan pinta-alasta voidaan tuottaa yhtä paljon energiaa kuin kaikilla maailman voimaloilla yhteensä. Euroopan energian tarpeen pystyy tyydyttämään jo 0,3% Saharan pinta-alalla.Aurinkoenergiavoimalan tuottama sähkö olisi mahdollista siirtää Välimeren pohjaan laskettavan High-voltage direct-current (HVDC) kaapelin avulla Eurooppaan. Energiahävikki on 3% tuhannen kilometrin [...]

By | 2018-01-19T21:37:19+00:00 2009-01-21|

Työn verotuksesta saastuttamisen ja luonnonvarojen käytön verottamiseen

Työn verottaminen ei ehkä ole yhteiskunnallisesti viisain tapa kerätä tuloja valtiolle. Jos verotusta siirrettäisiin työn verottamisesta elämän kukoistamista pitkällä aikavälillä rajusti häiritsevään saastumisen ja luonnonvaroja tuhlailevan tuotannon ja kulutuksen verotukseen, saattaisi lopputulos olla kokonaisuuden kannalta nykyistä oleellisesti parempi. Palkkatyöläisen työmotivaatio parantuisi ja ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvointi otettaisiin tuotannossa ja [...]

By | 2018-01-19T21:37:19+00:00 2009-01-19|

Jarrut päällä

Hyvinvointivaltioiden kansalaisten perususkomuksia ovat mm. seuraavat:1. Ihmiset ovat kaiken arvon lähde.2. Luonto on olemassa vain meitä ja meidän käyttöämme varten.3. Ensisijainen tarkoituksemme on tuottaa ja kuluttaa. Menestys perustuu materiaaliseen hyvinvointiin.4. Tuotannon on kasvettava ja kulutuksen lisäännyttävä jatkuvasti, sillä meillä on oikeus kasvavaan materiaaliseen elintasoon.Vaikka useimmat meistä eivät hyväksy näitä väitteitä [...]

By | 2018-01-19T21:37:19+00:00 2009-01-18|

Kestävä kehitys on laadultaan eettisesti virittynyttä

Nykyaikaa leimaa se, että kaukanakin meistä asuvat ihmiset ja yhteiskunnat ovat yhä useammin osa elämänpiiriämme. Mutta koskevatko samat moraalinormit kaikkia ihmisiä? Olemmeko samalla tavalla vastuussa sukulaisistamme kuin maapallon toisella puolella asuvista ihmistä? Entä vastuumme eläimistä, kasveista ja elämää ylläpitävistä ekosysteemeistä? Millä eliölajilla on arvoa, kärpäsillä, hyttysillä, ampiaisilla vai ketuilla, vai [...]

By | 2018-01-19T21:37:19+00:00 2009-01-12|

Lihansyöjän eettisyys koetuksella

18% kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on yhteydessä lihan kulutukseen.Lihatuotannossa eläimet kärsivät erilaisista tilapäisistä ja jatkuvista kivuista, sillä eläimiä pidetään lajille ei-tyypillisissä olosuhteissa, joihin harva ihminen alistaisi oman koiransa tai kissansa, vaikka kesyyntyvinä eläiminä ne olisivat teuraseläimiä sopeutuvaisempia.Tietoinen kivun tuottaminen eläimelle vaatii erityistä lujuutta. Moraalisesti ryhdikkääksi vaihtoehdoksi taitaa jäädä vain eläinten hyvinvointiin sitoutuneilla [...]

By | 2018-01-19T21:37:19+00:00 2009-01-10|

Hyvinvoinnista ja taloudesta

Markkinoiden määrää korostava näkökulma poliittisten päätösten taustalla johtaa helposti materiaalisen hyvinvoinnin korostamiseen henkisen hyvinvoinnin kustannuksella.Materiakeskeisyys ja erityisesti sosiaalisten suhteiden laiminlyönti ihmisen arjessa tuo mukanaan arvojen epätasapainoa ja tarpeiden täyttymättömyyttä. Tämä saa ihmiset kärsimään riippuvuuksista, masentuneisuudesta, tyytymättömyydestä, ahdistuksesta, stressistä ja voimattomuuden tunteesta.Tämän lisäksi hyvinvointiamme uhkaavat maapallon elämää ylläpitävien ekosysteemien tuhoutuminen, ilmastonmuutoksen [...]

By | 2018-01-19T21:37:19+00:00 2009-01-05|