Kokonaisuuksien hahmottaminen

Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen todellisuus ovat kestävässä kehityksessä toisiinsa lomittuneina. Läsnä on niin globaali kuin lokaalikin ulottuvuus. Ihmisen toiminnan rajat hahmottuvat luonnon määrittelemistä reunaehdoista käsin. Keskeistä on myös tulevien sukupolvien huomioiminen: Jos tarkasteluaikaväli on esimerkiksi lyhyehkö 1 000 vuotta eteenpäin, on aivan selvää, että pienikin uusiutumattoman luonnonvaran käyttö on kestämätöntä.Jos [...]

By | 2018-01-19T21:37:43+00:00 2009-03-24|

Muutoksen välttämättömyydestä

Elämme maailmassa, jossa päivittäiset valintamme ovat yhteydessä lähellä ja kaukana olevien ihmisten arkeen. Tämänpäiväisen toimintamme seuraukset ulottuvat lastemme ja lastenlastemme elämään aina seuraavalle vuosisadalle saakka. Inhottava tosia-asia on, että ne syyt, jotka pakottavat monet ihmiset jättämään kotinsa, voidaan liittää omaan länsimaiseen elämäntapaamme. Maailman suurimmat haasteet liittyvätkin nykyaikana ihmisten väliseen epätasa-arvoon [...]

By | 2018-01-19T21:37:43+00:00 2009-03-23|

Mahdollisuudet

Meneillään oleva talouskriisi on maailmanlaajuinen ilmiö, joka voidaan nähdä arvojen muuttumisen välttämättömänä seurauksena. Useat taloustieteilijät peräänkuuluttavatkin nyt taloutta, jonka tukipilarit ovat fossiilisten energian lähteiden sijasta uusiutuvissa energian lähteissä ja reiluissa kauppasuhteissa, mitkä eivät sisällä ihmisten hyväksikäyttöä ja alistamista. Rooman klubin isännöimässä konferenssissa todettiin lokuussa 2008, että- The financial crisis and [...]

By | 2018-01-19T21:37:19+00:00 2009-03-09|