Kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa

Materiaalisen vaurauden vastakohdaksi asettuvan henkisen hyvinvoinnin voidaan ajatella jakautuvan kahteen aspektiin: persoonalliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Persoonallinen, subjektiivinen hyvinvoinnin kokeminen pitää sisällään ihmisen kokemat myönteiset ja kielteiset tunteet, tyytyväisyyden, elinvoimaisuuden, lannistumattomuuden, itsearvostuksen ja elämän tarkoituksellisuuden kokemisen. Sosiaaliseen hyvinvointiin liittyy ihmisen arkea kannattelevat ihmissuhteet ja luottamus sekä näihin molempiin liittyvä osallisuuden kokeminen.Kokonaisvaltainen [...]

By | 2018-01-19T21:37:43+00:00 2009-05-22|

Nykyaikaa?

Valokatkaisijan painaminen Helsingissä on edelleen yhteydessä tapahtumien ketjuun, jossa kivihiiltä louhitaan maaperästä. Sen jälkeen se kuljetetaan laivalla jostain päin maailmaa suomalaiseen kivihiilivoimalaan, jossa se murskataan ja syötetään uuneihin. Palava kivihiili kuumentaa vettä höyryksi, jonka avulla generaattori tuottaa sähköä sähköverkkoon, lämpöenergiaa kaukolämpöputkistoihin ja viilennystä kaukoviilennysverkkoon. Voimalan piipusta nousee hiilidioksidia, vesihöyryä ja [...]

By | 2018-01-19T21:37:43+00:00 2009-05-14|