Ylikuluttaminen, kestävyys vai kamppailu?

Kestävä kulttuuri täyttää sekä ekologisen kestävyyden, että sosiaalisen kestävyyden (ihmisarvo) kriteerit. Kriteerien pohjalta maailman ihmiset voidaan jakaa kolmeen luokkaan: ylikuluttava, kestävä ja kamppaileva luokka.Ristiintaulukointi ekologisesta jalanjäljestä ja inhimillisen kehityksen indeksistä osoittaa, että Suomi on auttamiaan kehitysmaita paljon kestämättömän kehityksen tiellä. Kolme kulutusluokkaa jakaantuvat maapallolla siten, että länsimaat kuuluvat ylikuluttaviin, Latinalaisen [...]

By | 2018-01-19T21:37:42+00:00 2009-10-21|

Energiansäästöä

Energian säästäminen on hyvä asia, mutta se on kuitenkin vain oireen hoitoa, itse sairauteen puuttumatta. Kivihiilen ja kaasun polttamiseen perustuva energiantuotanto synnyttää Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan vuoden 2007 raportin mukaan 75% Helsingin päästöistä.Valokatkaisijan painaminen Helsingissä on liian usein yhteydessä tapahtumien ketjuun, jossa kaivosmiehet louhivat kivihiiltä omaa terveyttään vaarantaen. Sen jälkeen kivihiili kuljetetaan [...]

By | 2018-01-19T21:37:42+00:00 2009-10-08|

Meillä ja muualla

1. Onko lineaarinen länsimainen aikakäsitys yhteydessä voittojen maksimointiin ja sitä kautta tuhlaamiseen enemmän kuin syklinen aikakäsitys, missä kiire on tuntematon käsite?2. Lisääntyykö ihmisen itsetehostuksen tarve yksilökeskeisissä yhteisöissä, joissa vallitsee yksilöiden välinen kilpailu eikä yhteisön yhteisen hyvän tavoittelu?3. Johtaako tekemisen korostaminen siihen, että uusitaan tarpeettomasti hyödykkeitä vain markkinoille tulevien uusien mallien [...]

By | 2018-01-19T21:37:43+00:00 2009-10-07|

Kehityksen mittareista

Lokakuussa 2009 YK:n julkaisema inhimillisen kehityksen raportti (Human Development Report) perustuu vuoden 2007 aineistoon. Arvioinnissa on mukana 182 valtiota. Kriteerit ovat:1. Terveys ja eliniänodote2. Koulunkäyntimahdollisuudet3. Bruttokansantuote ostovoimaan sidottunaEnsimmäisen sijan saaneiden norjalaisten keskimääräiset tulot ovat 85 kertaa suuremmat kuin nigeriläisten. Nigerissä syntyvä lapsi voi odottaa elävänsä 50 vuotta, norjalaisten lasten odotettavissa [...]

By | 2018-01-19T21:37:43+00:00 2009-10-05|