Vastuu kuuluu kaikille

Millaista moraalia kestävä kehitys vaatii toteutuakseen? Oikeudellisesti sitovat ihmisen velvollisuudet on helppo mieltää osaksi vastuutamme, mutta entä puhtaasti eettiset velvollisuudet, joiden toteutumista eivät turvaa lait? Silti tämä on keskeistä, sillä eikö juuri moraali voi estää ahneuden, tuhlauksen tai vallankäytön negatiivisia vaikutuksia?

By | 2018-01-19T21:37:42+00:00 2009-12-29|