Tulevien sukupolvien huomioiminen

Tämän päiväiset valintani ovat yhteydessä tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin. Näyttää siltä, että olen kaventamassa heidän mahdollisuuksiaan heiltä kysymättä;) Vuosituhantisen perinteen avaama näkökulma moraaliin lepää toisen asemaan asettautumisen varassa: Miltä minusta tuntuisi jos menneet sukupolvet olisivat tehneet valintoja, jotka nyt rajoittaisivat elämääni ratkaisevasti? Kuitenkin samalla identiteettimme on osa sitä kontekstia, missä olemme [...]

By | 2018-01-19T21:37:42+00:00 2010-09-24|

Puheet ja teot eivät kohtaa

Uusiutuvien energian lähteiden käyttö jää vielä pääasiassa puheen tasolle. Tilastokeskuksen mukaan energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat lähes 20 prosenttia vuotta aiemmasta. Päästöjä lisäsi fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntyminen. Kivihiilen käyttö energian lähteenä on kasvanut globaalilla tasolla 6 vuotta peräjälkeen. Suomessa kivihiilen käyttö energian lähteenä oli vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä kolmanneksen [...]

By | 2018-01-19T21:37:42+00:00 2010-09-23|