Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena

Väitöstutkimuksen tiivistelmä. Koko työ on luettavissa osoitteessa http://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20067/kestavak.pdf?sequence=2Tässä väitöstutkimuksessa tarkastelun kohteena on ihmisen arkinen toiminta suomalaisessa kulttuurisessa kehyksessä globaalissa ajassa. Määrittelen kansainvälisen nykykäsityksen mukaisen kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen konseptin ja analysoin kestävän kehityksen mukaista ihmisen arjen rakentumista ja sen vaihtelua eri ryhmien välillä. Laadin tutkimukseni viitekehykseksi kestävän kehityksen mukaisen käyttäytymisen rakentumisen [...]

By | 2018-01-19T21:38:04+00:00 2010-10-11|