Muovipussikielto Italiaan vuoden 2011 alusta

Fossiilisten energianlähteiden käytön jälkeen suurimmat yleisellä tasolla olevat ekologisen kestävyyden haasteet liittyvät vahvasti tuettuun teolliseen kalastukseen sekä metallien jamuovien kaltaisten aineiden valmistukseen ja käyttöön. Eurooppalaisen keskivertoihmisen vuoden aikana jälkeensä jättämien tuotepakkausten massa on noin 160 kg. Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämiseen pyrittäessä halutaan eroon muovipusseista. Kehittyvissä maissa niiden kulkeutuminen luontoon aiheuttaa [...]

By | 2018-01-19T21:38:04+00:00 2010-12-29|

Energiaratkaisujen merkitys

Kivihiilen, öljyn ja turpeen käytön lisääntyminen kasvatti Suomessa energiaan liittyviä hiilidioksidipäästöjä 15,3 prosenttia edellisvuodesta tammi-syyskuussa 2010. Esimerkiksi Suomen suurin biovoimala - pietarsaarelainen Alholmens Kraft - siirtyi vastikään metsähakkeesta kivihiileen. Yhtiön mukaan "kivihiilestä tuskin päästään koskaan."

By | 2018-01-19T21:38:04+00:00 2010-12-16|

llmastonmuutoksen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset

Maailmassa kuolee tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vuoksi noin 350 000 ihmistä vuodessa. Eniten ihmishenkiä menetetään materiaalisesti köyhissä maissa. Ilmaston muuttumisesta johtuvista ongelmista kärsivät etenkin lapset: heitä on 99 % kuolleista. Ilmaston muutoksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä kärsivät eniten rikkaat teollisuusmaat. Lähde: The Climate Vulnerability Monitor -raportti. Luettavissa: http://daraint.org/climate-vulnerability-monitor/climate-vulnerability-monitor-2010/download-the-report/

By | 2018-01-19T21:38:04+00:00 2010-12-11|

Tappajafarkkuja ja verikännyköitä

Miten luottamus talouteen voi säilyä tai lisääntyä jos päivittäin käyttämämme tavalliset hyödykkeet ja raaka-aineet tuotetaan ja valmistetaan ihmisarvoa alentavilla tavoilla ja elämänedellytykset meille tarjoavien ekosysteemeiden elinvoimaa rikkoen? Ainoa pitkällä aikavälillä talouskasvua aikaansaava vaihtoehto on sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä talous. Ks. www.puhtaatvaatteet.fifinnwatch.orgwww.enoughproject.org/blogs/new-enough-report-asseses-corporate-action-conflict-minerals

By | 2018-01-19T21:38:04+00:00 2010-12-01|