Tuloerojen kaventamisesta hyötyvät kaikki

Viimeisten vuosien ajan on nähty tuloerojen suureneminen kehittyvissä ja kehittyneissä yhteiskunnissa, myös Suomessa. Samansuuntainen trendi näyttää jatkuvan. Harmi, sillä ihmisten väliset alhaiset tuloerot korreloivat positiivisesti lähes kaikkien hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteiden kanssa kuten kansalaisten keskinäinen luottamus, väkivallan vähäinen määrä, korkea eliniän odote, pieni lapsikuolleisuus, kansalaisten vähäiset mielenterveysongelmat, teini-iän raskauksien pieni määrä, liikalihavuuden [...]

By | 2018-01-19T21:38:26+00:00 2011-02-18|

Tarvitsemme luottamusta herättävää taloutta

Luottamusta herättävä talous edellyttää periksiantamatonta eettisyyttä kuluttajilta ja tuottajilta, sillä talouden rakenteet eivät ole moraalisia toimijoita. Ne sallivat elämän perustan muodostavien ekosysteemeiden tuhoutumisen ja ihmisarvoa loukkaavat hyödykkeiden tuotantotavat.Talouskasvun käyttövoimana toimiva ihmisten tyytymättömyys – halu saada koko ajan uutta ja enemmän – ohjaa ajankäyttöämme ja vähentää mahdollisuuksiamme rakentaa todellista hyvinvointia, kuten [...]

By | 2018-01-19T21:38:26+00:00 2011-02-17|

Paikallinen politiikka, globaalit haasteet

Useimmat tulevaisuuden haasteemme, kuten ilmastonmuutoksen seurauksena asumiskelvottomiksi muuttuneiden maa-alueiden pinta-alan lisääntymisen seuraukset ja talouden rakenteellinen vääristymä pohjoisen ja etelän välillä, koskettaa kaikkea elämää planeetallamme eivätkä niihin liittyvät ongelmat ole ratkaistavissa pelkästään paikallisesti.

By | 2018-01-19T21:38:26+00:00 2011-02-09|

Bruttokansantuotteen harha

Bruttokansantuotteen liittäminen hyvinvointikeskusteluun korostaa materialistista hyvinvointia. Se ei pääse käsiksi elämän kukoistamiseen tai kukoistamattomuuteen. Bruttokansantuote olettaa, että kaikki rahasiirrot ovat vaikutuksiltaan myönteisiä, sillä huomion kohteena on yksinomaan markkinoiden koko. Markkinoiden kokoa kasvattavat kansalaisten kannalta kielteisetkin asiat ja kehitystrendit.Bruttokansantuote kasvaa lyhyellä aikavälillä sitä nopeammin, mitä kestämättömämmällä pohjalla kehitys on. Markkinoiden kasvun [...]

By | 2018-01-19T21:38:26+00:00 2011-02-08|

Vastuutonta ilmastopolitiikkaa

Oman alueen sisälle keskittyvä ilmastopolitiikka on helppoa, mutta vastuutonta. Viime päivien keskustelu hiilidioksidipäästöistä - jotka rasittavat kaikkien ihmisten yhteistä ilmakehää - osoittaa globaalina aikana epärealistista lähestymistä asiaan.Huomattavan suuri osa omaan henkilökohtaiseen kulutukseen liittyvistä päästöistä syntyy oman maan rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi Sveitsissä ulkomaisten kauppatavaroiden ja palvelujen käyttöön liittyvät päästöt vastaavat noin [...]

By | 2018-01-19T21:38:03+00:00 2011-02-01|