Moderation is a key to global challenges

Transforming societies from consumerism to sustainability is in the center of sustainability in high consumption societies. Currently it might be more important issue than a control of population. Population is projected to reach 9–10 billion in 2050, and it will be approximately the same in 2100.Market-created values of selfishness, instant [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-07-26|

Kuluttaminen ja jätteet

Kuluttaminen ylläpitää ketjua, jossa luonnosta otetut raaka-aineet siirretään kaatopaikoille. 1. Tavaratuotanto perustuu luonnosta otettujen raaka-aineiden jalostamiseen tuotteiksi2. Ihminen käyttää tuotetta jonkin aikaa 3. Tuote poistuu käytöstä kaatopaikallePelkästään Yhdysvalloissa kahden vuoden aikana syntyvä kiinteän kaatopaikkajätteen määrä muodostaa maasta kuuhun asti ulottuvan jäteautoketjun. Suomessa kaatopaikoille päätyy yli puolet syntyvästä jätteestä, mikä on [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-07-25|

Varovaisuusperiaate ja nanoteknologia

Varovaisuusperiaate ja uusien innovatiivisten sovellutusten nopea käyttöönotto ovat ristiriidassa. Tämä ilmenee esimerkiksi nanoteknologiassa.Yksi yleisimmin käytetty nanopartikkeli on titaanidioksidi. Perinteisestä titaanidioksidista ei ole dokumentoituja haittoja ihmiselle toisin kuin nanoteknologiaan perustuvasta titaanidioksidin muodosta. Nanoteknologiaan perustuvaa titaanidioksidipitoista vettä hiirille 5 päivää juotettaessa havaittiin niiden DNA:n ja kromosomien vaurioituneen. Titaanidioksidin nanoteknologiaan perustuvaa muotoa käytetään [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-07-22|

Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys limittyvät kestävässä kehityksessä

Uusiseelantilainen yritys on kehittänyt biohajoavan katekankaan mustan muovin korvaamiseksi puutarhoissa. Se valmistetaan silputusta jätepaperista mihin on yhdistetty kalateollisuuden jätettä. Täysin hajoava jätteestä valmistettu katekangas parantaa maaperän tuottavuutta, vähentää kastelun tarvetta ja torjuu rikkaruohoja. Yrityksen työntekijöiksi on palkattu työttömiä ihmisiä. Ideassa toteutuu ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden limittyminen, mikä on kestävän [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-07-16|

Hyvä elämä ja onnellisuus

Onnellisuus on avain hyvään elämään, sillä onnellisuus on itsessään arvokas asia. Onnellisuuden väheneminen vähentää suoraan elämänlaatua sen itseisarvomaisen luonteen vuoksi. Aristotelen mukaan onnellisuuteen kuuluu nautinto, hyveellisyys, älyllisyys ja aktiivisuus. Tarkemmin eriteltynä hyvän elämän ainekset voisivat olla seuraavat:a) Ruumiillisuus- ihmisen fyysisyyteen liittyvien perustarpeiden tyydyttäminen- vrt. Maslowin tarvehierarkiab) Mielihyvän ja nautinnon kokemus- [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-07-15|

Hiilidioksidipäästöjen sosiaaliset kustannukset

Juuri julkistetun E3-ekonomistien raportin mukaan ilmakehään päästetyn hiilidioksitonnin aiheuttamien sosiaalisten haittojen kustannukset olivat vuonna 2010 jopa 900 dollaria ja nousevat vuoteen 2050 mennessä 1500 dollariin. Tämä on 43 kertaa enemmän kuin hiilidioksiditonnin hinnaksi yleisesti asetettu 21 dollaria (vuonna 2010). Raportin mukaan "if the damages per ton of carbon dioxide are [...]

By | 2015-09-11T20:29:29+00:00 2011-07-13|

Vastuulliset kulutusvalinnat

Teemme lukuisia kuluttamiseen liittyviä valintoja päivittäin kuten millainen hammastahna, shampoo, hiustenhoitoaine, vessapaperi, meikit, hajusteet, vaatteet, kengät, elintarvikkeet ja liikkumistapa. Jokainen valinta antaa sykäyksen siihen kymmenien, ehkä satojen ihmisten ja lukuisten instituutioiden verkostoon, johon tuotteen tai palvelun käyttäminen meidät liittää. Kuluttaja ja tuottaja ovat riippuvaisia toisistaan. Yhä useammin tuottaja ja kuluttaja [...]

By | 2018-01-19T21:39:18+00:00 2011-07-11|

Globaalin ajan elintarviketuotanto

Norjalainen lohifile käy Thaimassa ennen Suomeen tuloaan. Brasiliasta tuodaan Eurooppaan broilerinlihaa, ja eurooppalaista siipikarjan lihaa viedään Afrikkaan. Namibiasta tuodaan naudanlihaa Suomeen. - tuotantoketjun läpinäkyvyys heikkenee- mukana kulkee virtuaalivesi (esim. karjankasvatuksessa vettä kuluu 125 000 litraa yhden naudanlihakilon kasvattamiseksi)- kuljetukset perustuvat fossiilisten energianlähteiden hyödyntämiseen- paikallistalous heikentyy- ruokaturvallisuus heikentyyPelkästään hintaan perustuva kilpailutus [...]

By | 2018-01-19T21:39:18+00:00 2011-07-11|

Suomalainen hyvinvointi globaalissa kontekstissa

Suomi on ihmiselle yksi maailman parhaista paikoista elää, mutta saavutettu hyvinvointi perustuu planeettamme käytössä oleviin voimavaroihin suhteutettuna kestämättömälle pohjalle. Toisin sanoen Suomi on paikallisessa Suomen rajojen sisälle keskittyvässä kestävyydessä huomattavan hyvä, mutta globaalissa kontekstissa arvioituna häntäpäässä. Esimerkiksi suomalainen huikean suuri ekologinen jalanjälki (Ecological Footprint) osoittaa tämän. Samaan suuntaan viittaa Onnellisen [...]

By | 2018-01-19T21:39:18+00:00 2011-07-04|