One-third of species will be threatened by 2100

Actual extinction risks linked to climate change are almost double those that were predicted. Temperature, ocean acidity and other climate-related changes can set the stage for widespread extinctions by adding even more pressure to ecosystems already stressed by habitat loss, pollution, disease and other human-related impacts.Maclean, I. & Wilson, R. [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-08-29|

A moral society

The ultimate test of a moral society is the kind of world it leaves to its children. -Dietrich Bonhoeffer (1906–1945)

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-08-24|

Systeemiajattelu ja kestävä kehitys

Ihminen on osa planeettamme monimutkaista suljettua systeemiä. Suljetussa systeemissä jokaisen systeemiin kuuluvan osan on oltava toimintakunnossa, jotta kokonaisuus toimisi häiriöttä.Globaalissa ajassa vallitsevan globaalin talouden ymmärtäminen edellyttää systeemistä ajattelua. Nykyisen talouden maailmanlaajuisuudesta on seurauksena se, että poliittiset ja taloudelliset prosessit ovat omiaan häivyttämään kuluttamiseen liittyvät todelliset kulut itse kuluttajasta kauas ekosysteemeitä [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-08-22|

Vegetarian diet and sustainability

The challenge of sustainability is based on understandings of complexity, dynamics, incomplete knowledge and contested values. In human diet, however, that challenge is relatively easy to solve. Healthy diet is also good for nature including whole ecosystems. A responsible person or society would aim to reduce meat intake in order [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-08-17|

Materialism vs. post-materialism

"Too much and for too long, we seem to have surrendered personal excellence and community values in the mere accumulation of material things." - Robert KennedyKennedy, R. (1968). Remarks by Robert F. Kennedy at the University of Kansas, 18 March 1968.John F. Kennedy Presidential Library & Museum. Availablewww.jfklibrary.org/Historical+Resources/Archives/Reference+Desk/Speeches/RFK/RFKSpeech68Mar18UKansas.htm

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-08-16|

Aurinkoenergia – hyödyntämätön mahdollisuus

Maapallomme autiomaat ottavat vastaan energiaa auringosta kuudessa tunnissa enemmän kuin koko ihmiskunta kuluttaa vuoden aikana. Aurinkoenergian huikea potentiaali olisi varmuudella hyödynnettävissä laajamittaisesti hyvinkin nopeasti jos sen kehittämiseen satsattaisiin. Edelleen vielä vuonna 2010 fossiilisten energianlähteiden hyödyntämistä tuettiin maailmanlaajuisesti viisi kertaa enemmän kuin uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä.Lähteet:Svoboda, E. (2011). Bringing Power to the [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-08-09|

Health benefits of nature

Urban parks and their attractions are crucial to health. The health benefits of nature are 345 euro per person a year in UK. People living close to a green space have less health problems. UK countryside is worth of 35bn euro a year to society. Pollinators are worth of 500m [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-08-02|