Ilmastonmuutos

Tieto käynnissä olevasta ilmastonmuutoksesta lisääntyy viikottain. Nyt tiedämme, että nykyinen ilmastonmuutos etenee 5000 kertaa nopeammin kuin aikaisemmat tiedossa olevat planeettamme ilmastonmuutokset. Tiedämme myös, että ilmastonmuutoksesta ¾ on ihmisen aiheuttamaa. Tämä on hyvä tieto siinä mielessä, että ihmisinä voimme vaikuttaa asiaan muuttamalla käyttäytymistämme. Maailman rikkaimpaan kymmenykseen kuuluvien ihmisten päivittäiset ratkaisut tuottavat [...]

By | 2018-01-19T21:41:26+00:00 2012-08-28|

Kestävän yhdyskunnan utopia?

Kestävät yhdyskunnat ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti terveitä. Niiden asukkaat näkevät lähelle ja etenkin kauas: he pohtivat aktiivisesti tulevaisuutta yli seuraavien vaalien ja budjettikauden pystyäkseen turvaamaan tulevien sukupolvien mahdollisuudet jokapäiväisessä toiminnassaan. He toimivat jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti joustavasti ja ovat uusiutumiskykyisiä.Kestävässä yhdyskunnassa hiilidioksidipäästöt ja saasteiden määrä on koko aika aleneva. [...]

By | 2018-01-19T21:41:26+00:00 2012-08-14|

Tyytyväisyys on uhka?

Kulutusmyönteisyyden varaan rakennettu teollisen yhteiskunnan menestys ei pohjimmiltaan salli tyytyväisyyttä. Tyytyväinen kansalainen, joka ei tarvitse mitään lisää, aiheuttaa uhan jatkuvasti kasvavan kulutuksen varaan viritetylle hyvinvointiyhteiskunnalle. Kuitenkin juuri yksinkertaiset ei-materiaaliset asiat tekevät ihmisen onnelliseksi jos perustarpeet on jo tyydytetty. Näitä tekijöitä ovat yhteisyyden tunne, harmonia, kiintymys ja ystävyys.

By | 2018-01-19T21:41:26+00:00 2012-08-06|