Smart cities

What is a smart city? There is real value in having a smart economy, smart environmental practices, smart governance, smart living, smart mobility, and smart people. See the figure below.Source: Cohen, B. (2012). What Exactly Is a Smart City? Scientific American,  September 19, 2012

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-09-25|

Syrjäytyminen on osallisuuden puutetta

Syrjäytymiskeskustelu jää pääasiassa tilanteen toteamiseksi niin kauan kunnes siirrytään käsittelemään osallisuutta. Mitkä ovat niitä asioita, jotka tuottavat kokemuksia yhteiskunnan osallisuudesta? Tai mitkä asiat kiinnittävät minut osaksi jokapäiväistä elämää ja mitkä asiat antavat merkitystä tähän hetkeen? Sosiaalisesti kestävän, osallistavamman yhteiskunnan rakentaminen on kaikkien edun mukaista. Se on myös tulevaisuuden toivoa tuottavan [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-09-24|

Muutos on mahdollista

Kansalaisaktiivisuus ja poliittinen ohjaus on saanut aikaan laajamittaisia muutoksia yhteiskunnissa. Muutamia esimerkkejä:Suomessa:- Turvavöitä ei käytetty autoissa muutama vuosikymmen sitten - nyt käytetään- Jos tupakointi vähenee Suomessa nykyistä vauhtia, on se harvinainen tapa 2030-luvulla Kansainvälisessä kontekstissa:- Siirtomaakulttuuria ei enää ole- 1800-luvun orjuutta ei enää ole- Äänioikeus on taattu naisille lähes kaikkialla- On perustettu Yhdistyneet kansakunnat- On perustettu kansainvälinen rikostuomioistuin- Otsonikadon eteneminen on pysäytetty- Maamiinoista [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-09-23|

Ekososiaalinen sivistys tukee kulttuurista muutosta kohden kestävää, ehtymätöntä ja lannistumatonta yhteiskuntaa

Yhä selvempää on, että elämän kukoistaminen hahmottuu laaja-alaisesti ekologisena, sosiaalisena ja taloudellisena eheytenä. Eriarvoistumisen aiheuttama hyvinvoinnin rapautumisen uhka ja elämään kannattelevien ekosysteemeiden elinvoimaisuuden heikentyminen viittaa siihen, että ekososiaalinen sivistys ei kukoista. Vallitseva talouskeskeisyys ei kiinnitä riittävästi huomiota sen maailman laatuun, joka on jäämässä lapsillemme ja lastenlapsillemme. Kasvatus ja koulutus on [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-09-17|

We have clean energy options

There is enough power in Earth’s winds to be a primary source of near-zero-emission electric power. In fact, there is no fundamental barrier to obtaining several times the world’s all-purpose power from wind. In addition, clean energy is powerful tool to create jobs. According to Pollin et al. (2008) jobs [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-09-14|

Towards transparency: publish what you buy

Government contracts with private firms account for about 15% of the global economy. Routine publication of these contracts would yield immense benefits at nearly zero cost. Charles Kenny: “Imagine that three other people have built a bridge like this somewhere in the world in the last five years. One of those bridges [...]

By | 2018-01-19T21:41:45+00:00 2012-09-13|

Mitä tarvitaan enemmän ja mitä vähemmän?

Monimutkaisessa maailmassa ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä ja arvostuksen kohteita, mutta kuitenkin yhteinen tulevaisuus rajallisella maapallolla. Jos pääsisimme "kyllä vai ei" -tyyppisestä kysymyksen asettelusta "enemmän vai vähemmän" -tyyppiseen lähestymiseen, olisimme rakentamassa yhteyksiä erilailla ajattelevien ihmisten välille ja vastakkainasettelu poistuisi. Tulevaisuuteen liittyvät kysymykset ratkeavat rauhanomaisesti ja ihmisten erilaisuutta kunnioittaen jos pyrimme aktiivisesti pois [...]

By | 2018-01-19T21:41:45+00:00 2012-09-10|

Individual pros – collective cons

"Conventional market mechanisms fail to address the accumulation of individual actions, like driving, into collective social costs, like air pollution and global warming."Levin, S. (2012). The Trouble of Discounting Tomorrow. Solutions Journal 3(4).

By | 2018-01-19T21:41:26+00:00 2012-09-05|