Ekososiaalinen perspektiivi

Ekososiaalinen perspektiivi edellyttää ymmärrystä ihmisestä, ymmärrystä luonnosta sekä ymmärrystä oikeasta ja väärästä. Ekososiaalisessa sivistyksessä on kyse tietoiseksi tulemisesta siitä maailmasta, jonka jaamme päivä päivältä useamman ihmisen kanssa. Tulevaisuuden toivon ylläpitämiseksi tarvitsemme ekologista ja sosiaalista hyvinvointia kokonaisvaltaisesti tavoittelevia sivistyneitä kansalaisia, jotka ajattelevat kriittisesti, pohtivat koko maailmaan vaikuttavia kysymyksiä monipuolisen informaation perusteella, [...]

By | 2018-01-19T21:41:43+00:00 2012-10-30|

Väestönkasvua ja kulutuksen kasvua

Ensisijaisena globaalina haasteena ei enää ole väestönkasvu. Sen huippu oli 1960-luvun lopulla, jolloin väestö kasvoi 2,1 prosenttia vuodessa. Vuonna 2000 väestökasvun nopeus oli enää 1,35 prosenttia. Väestön määrä vakiintunee 9–10 miljardiin ihmiseen vuoteen 2050 mennessä. Se on paljon, mutta ei mahdoton määrä planeetallemme.Sen sijaan kulutusmyönteisyys ja materian määrän varaan rakentuva [...]

By | 2018-01-19T21:41:43+00:00 2012-10-29|

Kehityssitoutuneisuus

Kehityssitoutuneisuusindeksi (Commitment to Development Index, CDI) asettaa maailman 27 vaurainta valtiota paremmuusjärjestykseen sen perusteella,  kuinka sitoutuneita ne ovat köyhiä maita hyödyttävään politiikkaan. Näissä köyhissä maissa asuu 5,5 miljardia ihmistä. Suomen sijoitus on 7/27. Jos Suomi haluaisi sijoittua paremmin, tulisi meidän raportin mukaan kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:(a)  Suomi ei ole allekirjoittanut [...]

By | 2018-01-19T21:41:43+00:00 2012-10-28|

Economic security threatened by mass extinction

Earth is in the midst of a mass extinction of life. 150-200 species of plant, insect, bird and mammal become extinct every day.The normal rate of extinction is one species every 2 days. This mass extinction is due to humankind's unsustainable methods of production and consumption.Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and human well-being: Synthesis. Washington DC: [...]

By | 2018-01-19T21:41:43+00:00 2012-10-26|

Mitä on sivistys?

Nykyajan sivistynyt ihminen ei voi loppujen lopuksi tavoitella vähempää kuin sitä, että hyvässä elämässä tarvittavaa riittäisi tarpeeksi kaikille ja ikuisesti. Se on paljon, mutta riittääkö vähemmän?Oikeudenmukaisuuden perusdilemma on enemmistön oikeutuksessa toimia niin, että siitä seuraa haittaa vähemmistölle. Nykyajan haasteissa asia kärjistyy, sillä vähemmistön toiminta tuottaa yhä useammin haittaa enemmistölle yhteisiä [...]

By | 2018-01-19T21:41:43+00:00 2012-10-12|

Luottamusta herättävä tulevaisuus

Aristoteleen, Platonin ja Sokrateen sokea piste oli orjuus. Mikä on meidän aikamme sokea piste? OECD arvioi, että kestävyyttä lisäävien ratkaisujen siirtäminen vuoteen 2020 aiheuttaa  yhteiskunnille 50% suuremmat väistämättömät kustannukset vuoden 2050 jälkeen. Tutkimusevidenssi osoittaa, että esimerkiksi Euroopan 10 000 suurimman tehtaan ja energiantuotantolaitoksen tuottamat ilmansaasteet aiheuttivat vuonna 2009 jokaista eurooppalaista kansalaista kohden [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-10-09|

Sustainable Development Solutions Network

United Nations launched Sustainable Development Solutions Network in September. 10 working groups will be composed of leading scientists and practitioners from academia, civil society, and business. They will be solution-oriented with the goal being to spur governments and the public toward practical solutions to the greatest challenges of sustainable development [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-10-08|

Oireen lievitystä vai sairauden hoitoa?

Energiansäästö on pohjimmiltaan oireenhoitoa, jolloin uhkana on, että ainoastaan oireeseen keskittymällä itse sairaus jää huomiotta. Oireet on hyvä saada poistettua, mutta vielä oleellisempaa on hoitaa itse sairaus.Elinkaarianalyysin perusteella on osoitettavissa, että sähköauto saastuttaa enemmän kuin tavallinen jos sen sähkö tuotetaan kivihiiltä polttamalla. Itse sairaus on tapamme tuottaa energiaa. Planeetallamme tuotettu [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-10-07|

Ekososiaalinen sivistys – mitä se on?

Vallitsevat tavat tavoitella hyvinvointia eivät kiinnitä riittävästi huomiota sen maailman laatuun, joka on jäämässä lapsillemme ja lastenlapsillemme. Tulevaisuuden toivoa vie ihmisten eriarvoistumisen aiheuttama hyvinvoinnin rapautuminen ja elämää kannattelevien ekosysteemeiden elinvoimaisuuden heikentyminen. Arvojemme ja käyttäytymisemme laatu peilataan viime kädessä tulevien sukupolvien mahdollisuuksien kautta. Sivistys ilmenee ihmisen käyttäytymisessä avarakatseisuutena, vastuuna ja kykynä muodostaa kokonaiskäsitys [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-10-06|

Envisioning a Sustainable World

In a sustainable world "resource regeneration is at least as great as resource depletion. It’s a world where emissions are no greater than the ability of the planet to absorb and process those emissions. Of course it’s a world where the population is stable or maybe even decreasing; where prices [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-10-05|

Puhdasta energiaa, kiitos

Ilmavirtauksien energiaa olisi mahdollista hyödyntää nelikertaisesti maailman tämän hetkisen energian tarpeen verran tuulivoimaloita mantereille ja rannikoille rakentamalla. Jos ilmavirtauksien energiaa otettaisiin talteen pilvien korkeudelta, olisi kapasiteetti laajennettavissa 100-kertaisesti kattamaan koko planeetan nykyinen energian tarve.Saksassa tuotetaan auringon avulla energiaa yhdessä päivässä parhaimmillaan 20 ydinvoimalan tuottaman energian verran. Autiomaat absorboivat kuudessa tunnissa [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-10-04|

Nyt vai myöhemmin?

Kestävyyttä lisäävien ratkaisujen siirtäminen vuoteen 2020 aiheuttaa yhteiskunnille 50% suuremmat väistämättömät kustannukset vuoden 2050 jälkeen. Toisaalta esimerkiksi puhtaaseen energiaan investoiminen tuottaa 4,3 kertaisen hyödyn vuoden 2020 jälkeen päästöjen haittojen vähentyessä.Ackerman, F. & Stanton, E. (2011). Climate Risks and Carbon Prices: Revising the Social Cost of Carbon. Somerville, MA, Stockholm Environment Institute-US, 2011.IEA (2011). World Energy Outlook 2011. Paris: [...]

By | 2018-01-19T21:41:44+00:00 2012-10-03|