Kestäviin elämäntapoihin

Pääkaupunkiseudun opiskelijoita tutkiessani ilmeni, että kestäviin elämäntapoihin siirtymisen esteenä on kokemus siitä, ettei asioihin pysty vaikuttamaan. Niin ikään kiireinen arki ja kestävyyttä edistävien arkisten valintojen korkeat kustannukset muodostavat esteen kestävää kehitystä edistävien elämäntapojen omaksumiselle. Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan on tehokkainta politiikkatoimien avulla. Sen sijaan ihmisen asenteisiin vaikuttaminen näyttää olevan hidas tie [...]

By | 2018-01-19T21:42:01+00:00 2013-01-31|

Finnish Early Childhood Educators and Sustainable Development

The aim of this study was to find out what Finnish early childhood educators (n = 145) value on sustainability and how they assess the promotion of sustainability in their daily lives. They also wrote 495 comments about barriers to sustainable lifestyle. The data were analyzed with quantitative and qualitative [...]

By | 2018-01-19T21:42:01+00:00 2013-01-28|

Kestävään elämäntapaan ja yhteiskuntaan

Pääkaupunkiseudun opiskelijoita tutkittaessa ilmeni, että kestäviin elämäntapoihin siirtymisen esteenä on kokemus siitä, ettei asioihin pysty vaikuttamaan. Niin ikään kiireinen arki ja kestävyyttä edistävien arkisten valintojen korkeat kustannukset muodostavat esteen kestävää kehitystä edistävien elämäntapojen omaksumiselle.Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan on tehokkainta politiikkatoimien avulla. Sen sijaan ihmisen asenteisiin vaikuttaminen näyttää olevan hidas tie muutokseen. [...]

By | 2018-01-19T21:42:01+00:00 2013-01-27|

Ekososiaalinen sivistys hyvinvoinnin perustaksi

EDUCA-messut 26.1.2013. Puheenvuoron keskeiset teemat Oletuksenani on, että miellämme onnellisuuden aristoteleeläisittäin elämän tärkeimmäksi päämääräksi. Onnellisuutta voi tavoitella kahta eri reittiä: joko materiaalista vaurautta tai sosiaalista vaurautta lisäämällä. 1970-luvun loppupuolella hyvän elämän tavoittelun tapa muuttui. Tärkeintä ei ole enää elämän kokeminen merkitykselliseksi vaan mahdollisimman hyvä taloudellinen pärjääminen. Aristoteleen sokea piste oli [...]

By | 2018-01-19T21:42:01+00:00 2013-01-20|