Kukoistava elämä rajallisella maapallolla

Mikä elämässä on tärkeää? Mitkä asiat kannattelevat arkea? Kääntyykö hyvinvointi meitä vastaan? Onko kulttuurimme ja elämäntyylimme painopiste materiaalisen vaurauden tavoittelussa sosiaalisen vaurauden kustannuksella? Miten tavoitella hyvää elämää niin, että tulevilla sukupolvilla olisi yhtä hyvät elämän mahdollisuudet kuin meillä? Eri yhteyksissä ilmennyt tarve suurten kysymysten sanoittamiselle ihmisen mittaisessa mittakaavassa kirvoitti puheenvuoron [...]

By | 2018-01-19T21:42:00+00:00 2013-03-27|

Kivihiilen terveyshaitta Suomessa jopa 169 miljoonaa euroa vuodessa

Kivihiilellä tuotettu energia aiheuttaa Suomessa jopa 169 miljoonan euron terveyshaitat vuositasolla. Koko Euroopassa kivihiilen käytöstä aiheutuvan terveyshaitan vuotuinen suuruus on noin Suomen valtion vuosibudjetin verran. Näitä kuluja ei ole sisällytetty kivihiilen hintaan. Jos kivihiilen käytöstä aiheutuvat sosiaaliset ja ekologiset haitat sisällytettäisiin kivihiilen hintaan, olisi puhtaampien energiantuottamistapojen valtavirtaistaminen joutuisampaa. Kehityksen hitautta [...]

By | 2018-01-19T21:42:00+00:00 2013-03-21|

Ruuan matka lautaselle: Suomesta hankitun raviolisäilykkeen tarina

Säilyketölkki valmistetaan tinapellistä. Tölkissä tarvittava tina saadaan avolouhoksesta Brasiliasta. Tina erotetaan malmista sulattamalla. Tölkissä tarvittava pelti on terästä, jota saadaan rautamalmia jalostamalla. Rautamalmia louhitaan eri puolilta maailmaa. Masuunissa rautamalmin sisältämät rautaoksidit pelkistetään metalliksi. Sekä tina että rauta kuljetetaan metallitankoina laivalla Ranskaan, jossa raaka-aineista valmistetaan säilyketölkkejä. Tölkkien sisäpinta suojataan lakalla syöpymisen [...]

By | 2018-01-19T21:42:00+00:00 2013-03-15|