About Arto O. Salonen

- Professor (Associate) in University of Eastern Finland - Adjunct Professor at University of Helsinki (Faculty of Educational Sciences) - Adjunct Professor at University of Eastern Finland (Faculty of Social Sciences and Business Studies) - 17 years experience in Higher Education - 3 years international experience Expert duties in the field of sustainable society and business - Finnish National Board of Education - Swiss National Science Foundation - Social Sciences and Humanities Research Council of Canada - Latvian Science Council: National Research Programme on Sustainable Development of State and Society - Finnish National Defence University - KUUDES – Nordic Insight, Strategy & Design Agency - The Social Insurance Institution of Finland - Finn Church Aid - Aalto EE and Aalto University (School of Business, and School of Arts, Design and Architecture) - FERA, Leader of the Special Interest Group (SIG) - more than 250 keynote presentations My research focuses on sustainable future - behavioural change - systems change - sustainable society - sustainable well-being - Mobility as a Service (MaaS) - transformative social pedagogy Recent research projects (a) From Failand to Winland. See http://winlandtutkimus.fi/tutkimushanke/ (b) The Informed Consumer. See http://theinformedconsumer.fi/ (c) SOHJOA. See http://sohjoa.fi/in-english (d) Sustainable Well-being. See http://www.kela.fi/kaynnissa-olevat-tutkimukset?inheritRedirect=true (e) Education for a Changing World. See http://www.sitra.fi/en/news/education/meet-authors-sustainability-well-being-and-future-education (f) Nuorisobarometri 2016. See http://suomifinland100.fi/project/nuorisobarometri-2016-tulevaisuus/

Se lisääntyy, mistä puhutaan – pitäisikö keskittyä elämän sisällöllisen rikkauden löytämiseen?

Se lisääntyy, mistä puhutaan. Ja se, mistä vaietaan, näyttää jäävän toteutumatta. Jokaisessa ihmisessä oleva ainutlaatuisuus on mahdollisuus, joka meillä yhteiskuntana on. Sen esiinsaamisesta pitäisi puhua? Siitä, kuinka jokaisessa ihmisessä on jotakin pysäyttävän myönteistä. Vallalla oleva edistysajattelu on luonteeltaan olemassaolevan koneiston rasvaamista. Se on vanhan parantelua maailmassa, jossa tarvitaan kokonaan uusia [...]

By |2020-02-10T17:25:49+00:002020-02-09|

Maailma on tihentynyt kudelmaksi

Maapallon ihmisten välillä on yhteys. Eri puolilla maailmaa asuvat ihmiset kytkeytyvät toisiinsa esimerkiksi sukulaisuuden ja ystävyyden perusteella. Taloudellinen toimeliaisuus liittää työntekijän ja työn tarjoajan toisiinsa. Turvallisuusyhteistyö perustuu voimien yhdistämiseen viholliseksi miellettyjä ihmisryhmiä vastaan. Myös tuotteiden ja palvelujen käyttäminen liittää lähellä ja kaukana toisistaan olevia ihmisiä, elinympäristöjä ja luonnonvaroja toisiinsa. Keskivertosuomalaisen [...]

By |2019-11-18T10:11:31+00:002019-11-18|

Ajatteluharhoja ja olemattoman kuvittelua

Nyky-yhteiskunnassa on pyrkimyksenä maksimoida kansalaisen hyvinvointi siten, että tavoitellaan mahdollisimman suurta bruttokansantuotetta. Näyttää kuitenkin siltä, että inflaation, valtionvelan ja yksityisen velan yhteisvaikutuksesta muodostuva vipuvarsi ei enää tulevina vuosina toimi kuten aikaisemmin vaan siitä on pikemminkin muodostumassa ongelma. Elämän aineellisen perustan jatkuvan vahvistamisen projekti on uhattuna, sillä talouskasvusta ei ole takeita [...]

By |2019-10-14T19:15:49+00:002019-10-14|

4 kysymystä päättäjille ja portinvartijoille

Hyvä päättäjä ja median edustaja. Olet portinvartija suomalaisessa yhteiskunnassa. Sinun kauttasi kanavoituu tulevaisuuden toivo ja epätoivo. Tiedeyhteisössä on huomattava yksimielisyys ilmastonmuutoksesta ja ihmisen roolista tässä muutoksessa. Maapallon pyöreän muodon osoittaminen aikaisemmin vallalla ollutta litteän muodon valtavirtaa vastaan on vastaavaan konsensukseen viittaava esimerkki. Kuvitellaan, että eletään vuotta 2050. Mitä vastaat nuorille, [...]

By |2019-10-07T16:29:22+00:002019-10-05|

Kuinka tyytyväinen olet elämääsi?

Kysyimme yli 2000 suomalaiselta heidän tyytyväisyyttään elämäänsä Sitran kanssa toteuttamassamme tutkimuksessa. Tiedämme myös kuinka vastaajat toimivat arjessaan kulkutapojen suhteen. Tulostemme mukaan ne suomalaiset, jotka ovat lähteneet muuttamaan kulkutapojaan kestävämpään suuntaan, ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin ne, jotka olemassaolevista vaihtoehdoista huolimatta jatkavat entiseen tapaan. Tuloksemme osoittavat, että kun määrätietoisesti vähentää oman auton [...]

By |2019-09-29T16:36:24+00:002019-09-29|

Tosihintatalous ratkaisee viheliäisiä ongelmia?

Lähes kaikki tuotteet ovat alihinnoiteltuja jos huomioidaan niiden valmistuksesta ja käytöstä johtuvat ekologiset ja sosiaaliset haitat. Mutta on myös niitä tuotteita, joita suosimalla kaikki voittavat. Tosihintatalous on lähitulevaisuuden juttu, sillä sen avulla hahmottuu yhteiskunnan kokonaisetu. Samalla toteutuu vanha vastuullisuusperiaate, jonka mukaan negatiivisia kehityskulkuja tukevat toimijat maksavat aiheuttamistaan yhteiskunnallisista ja planetaarisista [...]

By |2019-09-22T16:46:53+00:002019-09-22|

Elän talouskasvua varten?

Olemme kansalaisina olemassa taloutta varten, sillä oletuksena on, että talouskasvun avulla luodaan olosuhteita, joissa elämän koko täyteys pääsee esiin. Jotta ainutkertaiselle ihmiselämälle Sinisellä planeetalle olisi tunnistettavissa riittävän suuria syitä, tarvitaan talouskasvua suurempia tarkoituksia olemassaololle. Muutoin ihmisen elämästä muodostuu suorite, jonka onnistumista ja epäonnistumista mitataan numeroilla. Silloin hyvän elämän tavoittelu kiteytyy [...]

By |2019-08-05T18:46:41+00:002019-07-31|

Tulevaisuutta tekemään hyvän puolelle asettumalla!

Joka päivä on mahdollista valita kymmeniä kertoja millaisen tulevaisuuden puolesta toimii. Tietoinen hyvän puolelle asettuminen voi antaa merkityksiä ja tarkoituksia omalle olemassaololle. Tarina kertoo paljon elämää nähneen vanhuksen ja hänen lapsen lapsensa kohtaamisesta. Kaikissa meissä asuu kaksi leijonaa. Toinen on paha, joka vihaa, pelkää, kadehtii, on mustasukkainen, suree, on ylimielinen, [...]

By |2019-07-07T18:47:45+00:002019-07-06|

Merkityksiä lisää olemassaololle

Merkityssuhteiden löytäminen on sivistymistä, sillä merkityksellisissä suhteissa on mahdollista tunnistaa tarkoituksia omalle olemassaololle ja kokea elämän täyteyttä. Merkityksellinen suhde ympärillä olevaan maailmaan perustuu liittymiseen, kuulumiseen ja kiinnittymiseen. Olemme tottuneet lohkomaan, pilkkomaan ja viipaloimaan itsemme ympärillä olevaa todellisuutta, jotta saisimme siitä pitävän otteen. Yksinkertaistukset ja pelkistykset auttavat lisäämään hallinnantuntua elämään. Mutta [...]

By |2019-05-20T08:59:47+00:002019-05-19|

Sama ratkaisu kaikkeen?

Materiaalisen hyvän lisäämisen varaan rakentuva hyvinvointi on luonteeltaan itsetuhoista kahdella tapaa. Se typistää elämän merkityssisällöt tuotemaailman varaan ja ajaa ihmiskuntaa nurkkaan. Mutta juuri tämän vuoksi kestämättömästä kehityksestä on mahdollista päästä eroon ilman luopumisen kokemusta. Siis täysin toista reittiä kuin se, mitä yleensä korviin kantautuu. Ohentunut kokemus elämästä johtuu kaventuneista käsityksistä, [...]

By |2019-02-27T07:30:45+00:002019-02-26|

Ihminen on enemmän kuin osaaja

Tekoälyistyvässä yhteiskunnassa ihmisenä olemisen painopistettä on mahdollista siirtää - jos halutaan - osaamisperustaisesta suorittamisesta uuden luojaksi ja uusien näkymien sanoittajaksi. Näkemyksellisyyttä tarvitaan, jotta pystytään kurkottautumaan tavanomaisuuksien tuolle puolen - siirtymään syviltä latu-urilta uudelle lumelle. Painopisteen siirtämistä olemassaolevan toisintamisesta kohti uuteen kurkottautumista tarvitaan, jotta kansalaiset, yhteiskunnat ja ihmiskunta voisivat yltää kaikkeen [...]

By |2019-02-24T08:22:25+00:002019-02-23|

Pieni maa voi ottaa ratkaisijan roolin?

Tietoisuus kokonaisvaltaisen yhteiskunnallisen muutoksen välttämättömyydestä lisääntyy. Se mitä pidetään hyvänä ja tavoittelemisen arvoisena, on muuttumassa. Esimerkiksi kansalaisten arkisesta hyvinvointi- tai pahoinvointikokemuksesta on jo tullut entistä merkittävämpi poliittista päätöksentekoa määrittävä asia. Hyvä on aina ylivertaista suhteessa pahaan. Mutta mitä se tavoiteltava hyvä voisi muuttuvassa maailmassa käytännössä olla? Alla olevassa taulukossa on [...]

By |2019-02-16T22:05:32+00:002019-01-02|

Miksi olen? Syitä olemassaololle ja muuta mieltä ylentävää

Ainutkertainen elämä on arvokas. Tarvitsemme näkymän, joka auttaa haltioitumaan elämästä, viitoittaa reitin kohti upeuksia ja sysää meidät kukoistuksen kierteeseen. Mikä on sellaista ehdotonta hyvää, jota haluamme elämältä? Jos onnistumme sanoittamaan sen, olemme jo siirtymässä sitä kohti. Czeslaw Milosz toteaa, että ”se, mitä ei sanota ääneen, näyttää jäävän toteutumatta.” On sanoitettava [...]

By |2018-12-21T05:44:52+00:002018-12-13|

9 keinoa, joilla elämänpolte lisääntyy ja tulevaisuuden toivo vahvistuu

Tarraa kiinni upeuksiin, jotka lisäävät omaa elämänpoltetta heti ja antavat meidän jälkeemme eläville hyviä syitä olla meistä ylpeitä. Elämisen arvoinen elämä rakentuu yhteenkuulumisen, itsekunnioituksen, aikaansaamisen ja ilon ympärille. Niitä voidaan lisätä ja kasvattaa niin, ettei se ole keltään pois. Päinvastoin. 1. Liitä itsesi johonkin arvokkaaseen ja itseäsi suurempaan Miksi: Nykyaika [...]

By |2018-11-21T10:57:13+00:002018-11-09|

Lusikallinen ruokaa ja koko planeetta värähtää

Jokapäiväinen elämä liittää meitä ennennäkemättömillä tavoilla osaksi ihmisten, materiaalien ja tuotantolaitosten verkostoja. Esittelen neljä kuvausta sosiomateriaalisista verkostoista, joihin liitymme arjessamme. Yksi annos jugurttia Huomattavan mittavaa toimeliaisuutta vaaditaan, jotta kädessäni Stuttgartissa hotelliaamiaisella voi olla purkillinen mansikkajugurttia. Yksi Stuttgartissa valmistettu jugurttipurkillinen edellyttää 7857 kilometriä rekka-autoilla liikkumista Keski-Euroopassa. Etelä-Saksassa sijaitsevan elintarviketehtaan tuottaman mansikkajugurtin [...]

By |2018-08-18T14:55:44+00:002018-08-16|

Toimeliaitten kansalaisten sivistysyhteiskunta

Stressin kokeminen on voimakkainta niissä maissa, joissa tuotannon ja kulutuksen määrä on suuri. Suomessa masennus on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Se vei yhdeksän keski-iältään 45 vuotiasta suomalaista eläkkeelle tänäänkin. Kaikin voimin materiaalisiin elämän päämääriin tähtääminen pitää kiireisenä. Olemme tottuneet ajattelemaan, että televisioiden tuumakoon kasvaminen, tietokoneiden nopeuksien parantuminen ja puhelimien [...]

By |2018-04-24T05:37:54+00:002018-04-24|

5 keinoa ylikulutuksen hillitsemiseen

Jo suhteellisen pienetkin muutokset vauraiden maiden kansalaisten käyttäytymisessä vähentävät globaalissa tarkastelussa tehokkaasti luonnonvarojen käyttöä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Hyvää elämää tavoitellaan kuluttamisen mahdollisuuksia lisäämällä. Kaivoksista, metsistä ja pelloilta saaduista luonnonvaroista jalostetaan hyödykkeitä ihmisten käyttöön. Liikepankkien velkavivutuksen, valtionvelan ja yksityisten lainojen avulla otetaan käyttöön resursseja, joita ei ole käyttöhetkellä olemassa. Näin kuluttamista [...]

By |2018-04-21T18:48:53+00:002018-04-21|

Ihminen on parhaimmillaan siinä, mistä tykkää

Vallalla olevassa oppimiskeskustelussa korostuu osaaminen. Mutta väitän, että osaamista huomattavasti tärkeämpää on se, miten kukin meistä suhtautuu ympärillä olevaan todellisuuteen. Kaiken voi nimittäin oppia, jos löytyy tahtoa oppia. Ja vieläkin enemmän: ihminen on loppujen lopuksi aina parhaimmillaan siinä, mistä tykkää. Osaamisperusteisuus on nyt valtavirtaa. Osaaminen on pystyvyyttä, jossa yhdistyy tieto [...]

By |2018-04-19T04:16:40+00:002018-04-18|

Rakkaus on elämän vaalimista

Suomi nousi äärimmäisestä köyhyydestä äärimmäisen nopeasti. Elämme nyt yltäkylläisyyden keskellä. Suomalaiset arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen maaliskuussa 2018 paremmaksi kuin koskaan.(* Toimimme kuitenkin edelleen samalla tavalla kuin eläessämme äärimmäisessä köyhyydessä sotien jälkeen. Maksimoimme vaurauttamme miltei keinolla millä hyvänsä. Aivan ilmeisesti kaikenlainen kasvu ei loppujen lopuksi meitä rikasta vaan kääntyy hyvää elämää vastaan. [...]

By |2018-04-03T18:55:25+00:002018-04-02|

Jotta hyvä voisi jatkua ja voimistua

Mitä haluamme olla kansalaisina ja yhteiskuntana lähivuosikymmeninä? Mikä on se tulevaisuuskuva, joka saa syttymään elämästä ja antaa merkityksen tälle hetkelle? Millainen olisi se sopivan suuri tarina, jonka osana oleminen saisi meidät kokemaan, että elämä polttelee ja uuteen päivään herääminen on houkuttelevaa? Ihminen on sitä, mitä hän toistuvasti tekee. Tämän vuoksi [...]

By |2018-01-30T19:00:09+00:002018-01-24|