Joka päivä on mahdollista valita kymmeniä kertoja millaisen tulevaisuuden puolesta toimii. Tietoinen hyvän puolelle asettuminen voi antaa merkityksiä ja tarkoituksia omalle olemassaololle. Tarina kertoo paljon elämää nähneen vanhuksen ja hänen lapsen lapsensa kohtaamisesta.

  • Kaikissa meissä asuu kaksi leijonaa. Toinen on paha, joka vihaa, pelkää, kadehtii, on mustasukkainen, suree, on ylimielinen, säälii itseään ja valehtelee. Toinen on hyvä, joka iloitsee, vaalii sopua, rakastaa, toivoo hyvää, on nöyrä ja hyväntahtoinen, eläytyy toisten asemaan, puhuu totta ja luottaa muihin.
  • Kumpiko leijona voittaa, kysyi lapsi
  • Se, jota ruokit, vastasi vanhus.

Jokapäiväisillä valinnoilla on mahdollista ruokkia tulevaisuuden toivoa. Samalla vahvistuu kokemus elämisen arvoisesta elämästä. Ratkaisijan roolin ottaminen voi säteillä yhteiskunnallista muutospotentiaalia laajemmallekin. Tässä muutamia virikkeitä kannusteeksi. Pohdi, mitä seuraavat ehdotukset tarkoittaisivat juuri sinun jokapäiväisessä elämässäsi. Jos vakuutut muutostarpeesta, muuta ajatus teoksi.

Liitä itsesi johonkin arvokkaaseen ja itseäsi suurempaan!

Miksi: Nykyaika pirstaloittaa elämäämme. On vaikeaa tietää, mitkä asiat ovat oleellisia ja mitkä eivät. Yhä vaikeammin hallittavissa olevasta maailmasta saa paremmin otteen tunnistamalla syy-seurausketjuja. Systeeminen ymmärrys lisää tuntumaa omaan elämänkulkuun ja ympäröivään maailmaan. Oman elämän liittäminen itseä suurempaan kokonaisuuteen lisää elämän merkityksellisyyttä. Se antaa elämälle kaaokselta suojaavaa mieltä.

Miten: Pohti miten arkiset asiat liittyvät toisiinsa? Millaisiin sosiomateriaalisiin ketjuihin arkiset asiat liittävät sinua? Mistä sähkö tulee pistorasiaan, jossa lataan kännykkäni? Mistä tämän lounaan raaka-aineet tulevat? Kuka tai ketkä lounaani valmistivat? Miksi olen tänään pirteämpi kuin eilen? Mitä hyötyä tai haittaa veroparatiiseista on suomalaiselle yhteiskunnalle? Mihin demokratia perustuu? Tai olenko minä mukana toteuttamassa, välillisesti tai välittömästi, peruuttamattomia muutoksia, jotka ovat arvojeni vastaisia? Miten oma elämäni kytkeytyy henkiseen pääomaan kuten taiteeseen tai uskontoon?

Avarra määrätietoisesti omaa ajatteluasi ja toimintaasi!

Miksi: Mahdollisuutemme luoda uutta ja innostavaa ovat nykyaikana paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Mutta ihminen tuppaa olemaan tottumustensa vanki. Olemme sitä, mitä toistuvasti teemme. Tiettyä käyttäytymistä toistettaessa syntyy automatisoitunut rutiini, jossa piilee kielteinen tai myönteinen voima rutiinin laadusta riippuen. Rutiineihin pitäydyttäessä täysi potentiaalisi saattaa jäädä hyödyntämättä. Erilaisia näkemyksiä uteliaasti yhteen sovitettaessa ollaan uuden äärellä. Se uusi voi avata kokonaan uuden merkitysnäköalan elämään. Erilaisuuden rikastavasta voimasta inspiroituminen auttaa tarkastelemaan maailmaa muiden silmin. Omasta poterosta rohkeasti pois astumalla voi löytää elämään sellaisia merkitysnäköaloja, jotka ehkäisevät tarkoituksettomuuden kokemuksia. Oman elämän tekijäksi tuleminen on elämän tärkeimpiä asioita.

Miten: Mielikuvittele ja ole utelias. Jos uskallat, seuraa polkua, johon elämä sinua kutsuu. Se on ainutlaatuinen mahdollisuus, mikä ei avaudu kenellekään muulle ihmiselle. Omanäköisen elämän eläminen suurella sydämellä jättää yleensä poikkeuksellisen myönteistä jälkeä. Kaikki edistys perustuu kykyyn kuvitella vaihtoehtoja nykyiselle. Uutta ei synny ilman vieraalle maaperälle astumista. Jotta saatavilla olisi erilaisia näkemyksiä, tarvitaan joukko eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Edistä hyväksyvää ilmapiiriä, jossa voi kokea, että yllättävätkin uudet suunnat ovat mahdollisia seuraaville askelille. Näin syntyy rohkeaa ajattelua, jossa on uudistavaa ja maailmaa muuttavaa voimaa. Samalla paljastuvat ajattelussasi olevat ristiriitaisuudet, jotka ovat ehkä tiedostamattomasti häirinneet ja vaimentaneet elinvoimaasi.

Satsaa voimaannuttaviin kohtaamisiin!

Miksi: Elämän syvimmät ja kantavimmat kokemukset liittyvät toisiin ihmisiin. Antaminen tekee onnellisemmaksi kuin saaminen ja itsestä ulospäin suuntautuminen lisää tyytyväisyyttä. Voimaannuttavissa kohtaamisissa on mahdollista kokea ilman ehtoja hyväksytyksi tulemista ja rakastettuna olemista, arvostusta ja kunnioitusta. Toimiva yhteiskunta perustuu erilaisiin ihmisiin, joilla on toisiaan täydentävät roolit. Minun tehtävänäni on huolehtia, että sinä pystyt olemaan entistä vahvempi ja parempi siinä sinun jutussasi. Se ei ole minulta pois vaan vahvistaa myös minua.

Miten: Tutustu itseesi. Tunnista, mitkä asiat kannattelevat eniten elämääsi. Melko varmasti tunnistat elämäsi tärkeimmiksi hetkiksi sellaisia, joihin liittyy toisia ihmisiä. Priorisoi rohkeasti ihmisten kohtaamiset tärkeimmiksi asioiksi elämässäsi. Päätä toimia ihmisten välisen luottamuksen rakentamisen puolesta. Jaa osaamistasi ja sitä hyvää, jota sinulla on. Suosi aineettomia asioita, joiden lisääntymisellä ei ole lainkaan rajoja. Nauti äärettömyyden tuomasta mahdollisuudesta.

Asetu osaksi ratkaisua, älä jää ongelmaksi!

Miksi: Rutiinit tekevät ihmisestä sen, mitä ihminen on. Jotkut rutiinit kannattelevat elämää, jotkut toiset eivät ole elämän puolella. Joka päivä on mahdollisuus valita lukuisia kertoja vahvistaako olemassa olevia ongelmia vai asettuuko osaksi ratkaisuja. Jokainen teko on pieni tai suuri askel ihanteen puolesta tai sitä vastaan. Jos jään valinnoillani vahvistamaan tiedostamaani ongelmaa, voinko olla ylpeä itsestäni? Tietoinen ratkaisuksi asettuminen antaa elämälle merkitystä, joka kannattelee arkea. Oikea suunta on olennaisempaa kuin vauhti, jolla elämässä edetään.

Miten: Kohtaa jokapäiväiset valinnat t-risteyksinä, joissa et pysty etenemään tottumuksen mukaisesti suoraan. Näin kyseenalaistaa niitä arkisia valintoja, jotka ovat automaattisia ja tapahtuvat yleensä ilman kyseenalaistamista. Mieti kumpi suunta on parempi – oikea vai vasen. Kumpi suunta on positiivinen, kumpi negatiivinen? Vai onko mahdollista kuitenkin yhdistää molemmat suunnat valinnassa? Voisiko valintasi olla sellainen, että siinä yhdistyisi monta hyötynäkökulmaa yhtä aikaa – päästäisiin jakamaan valinnan arvoa usean tahon kesken? Entä mikä valinta antaa syyn katsoa itseä ylpeänä peilistä?

Kuluta todellisiin tarpeisiin perustuen!

Miksi: Maapallo on rajallinen. Yhteinen ilmakehä ja luonnonvarat jaetaan päivä päivältä yhä useamman ihmisen kesken. Tarpeisiin keskittyminen pitää kiinni elämän ytimessä, mutta halujen määrä on loputon. Tarpeeseen perustuvaa kuluttamista ei voi eettisesti kyseenalaistaa, sillä se on ihmisen lajiominaisuus. Tarpeen tunnistaa siitä, että se yhdistää kaikkia ihmisiä.

Miten: Pohdi minkä verran riittää? Mitä tarvitaan enemmän ja mitä tarvitaan vähemmän, jotta elämä olisi elämisen arvoista? Mitkä mieleen tulevat asiat ovat tarpeita ja mitkä haluja? Voisitko korvata omistamista käyttöoikeudella ja saatavuudella. Porakoneen voi ehkä lainata ja talviurheiluvälineitä saa kirjastosta. Tai jos ei saa, toimi muutoksen puolesta. Tulevaisuuden kirjasto on varmuudella jotakin muuta kuin pelkästään tietopalveluun keskittyvä instituutio.

Vaihda puhtaaseen energiaan!

Miksi: Länsimaisen ihmisen arki kytkeytyy energiaan 24/7. Tuulesta tai auringosta temmattu energia on ehtymätöntä. Likaisen energian tuotannon terveyshaitat vähentävät hyvinvointia ja tulevat kalliiksi yhteiskunnalle. Puhtaan energian tuottaminen työllistää likaista energiaa enemmän. Likainen energia on pääasiallinen syy nykyiseen ilmastonmuutokseen. Ilman vakaata ilmastoa ihmisen voimavarat hupenevat selviytymiskamppailuun, sillä laajojen maa-alueiden asumiskelvottomuus aiheuttaa ilmastopakolaisuutta ja säiden ääri-ilmiöt runtelevat infrastruktuuria kuten sähköverkkoja ja teitä.

Miten: Voit muutamalla klikkauksella vaihtaa kodin käyttöenergian puhtaaksi ja antaa samalla signaalin puhtaan energian lisärakentamisen puolesta. Vertaile energiayhtiöiden tarjoamia energiavaihtoehtoja internetissä ja siirry uusiutuvien energialähteiden käyttäjäksi. Sähköyhtiö hoitaa puolestasi sopimusasiat. Oman edun ja yhteisen hyvän voit yhdistää suosimalla kävelyä ja pyöräilyä moottoroitujen kulkuneuvojen sijasta. Ota energiakysymykset puheeksi myös tuote- ja palveluvalinnoissasi aina silloin kun se suinkin tuntuu luontevalta.

Yhdistä oma etu ja yhteinen hyvä ruokaratkaisussa!

Miksi: Ilman toimivaa ruokatuotantoa mikään yhteiskunta ei säily vakaana. Oman terveyden, elinvoimaisen paikallistalouden ja globaalin ruokaturvan kannalta parasta ravintoa on mahdollisimman paikallisesti tuotettu kasvispainotteinen luomuruoka. Luonnonmukaisen elintarvikkeen nauttimalla heikennämme kasvinsuojeluaineiden ja epäorgaanisten teollisten lannoitteiden käyttöön perustuvaa tehomaataloutta ja vahvistamme tieto- ja työvoimaintensiivistä luonnonmukaista maataloutta. On havahduttavaa, että karjatalouden ilmastonmuutosta kiihdyttävät päästöt ovat yhtä suuret kuin auto-, juna- ja lentoliikenteen päästöt yhteensä. Jopa kolmannes maapallon peltopinta-alasta on käytössä teuraseläinten ravinnon tuottamiseksi. Näillä pelloilla voitaisiin kasvattaa alhaalla ravintoketjussa olevaa kasvisperäistä ruokaa 3 miljardille ihmiselle. Lisäksi suurilla aineistoilla toteutetuissa pitkittäistutkimuksissa on osoitettu, että punaisen lihan suuri määrä ravinnossa on yhteydessä vakaviin sairauksiin.

Miten: Vältä ruokahävikkiä. Siirry pikkuhiljaa yhä enemmän kasvispainotteiseen ravintoon. Aloita naudanlihan määrän vähentämisestä tänään. Valitse mieluummin läpinäkyvä paikallinen kuin läpinäkymättömään valmistusketjuun piiloutunut ulkomaalainen. Suosi ilman myrkkyjä kasvatettua ravintoa.

Uudenna, tuoreuta ja tuunaa!

Miksi: Kaikki materiaalit ovat lähtöisin luonnosta. Osta, käytä ja heitä pois -tyyppisellä kuluttamisella ei ole tulevaisuutta maapallon rajallisesta luonteesta johtuen. Materiaalit eivät lopu jos ne saadaan kiertämään. Luonnon mallin mukaisessa kiertotaloudessa käytöstä poistuneet tuotteet käytetään uusien tuotteiden raaka-aineena. Yhden jäte on toisen raaka-aine. Esimerkiksi kaivoksesta louhitusta malmista erotettu metalli voi jatkaa elämäänsä esineissä tuhansia ja tuhansia vuosia. Jos jätettä syntyy, on jotakin mennyt pieleen. Hyödykkeiden uudentaminen, tuoreuttaminen ja tuunaaminen auttavat löytämään elämään uusia merkitysnäköaloja, sillä niiden avulla on mahdollista tunnistaa, ottaa käyttöön ja jakaa omaa piilossa olevaa osaamista. Oma aikaansaaminen lisää myönteistä tuntumaa elämään.

Miten: Pohdi saisitko otettua käyttöön poistomateriaalia, hylättyjä esineitä tai jätteeksi miellettyä materiaalia luovuutesi avulla. Myy tai anna luomuksesi eteenpäin jos et itse sitä tarvitse. Trash Designin avulla itsekkäiden ja epäitsekkäiden motiiveiden yhdistäminen on mahdollista. Voit säästää ja ansaita rahaa. Samalla ihmiskunnan yhteisiä luonnonvaroja kuluu vähemmän ja päästötkin pysyvät kurissa.

Toimi yhteiskunnallisen muutoksen puolesta!

Miksi: Me olemme yhteiskunta. Demokratia on sitä, että osallistumme tasaveroisina kansalaisina oman elämämme perusehtoja koskevaan päätöksentekoon. Omien vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen ja käyttäminen lisää osallisuuden kokemusta, voimaannuttaa ja parantaa subjektiivista hyvinvointia. Maailman mittakaavan pieneneminen internetin ansiosta on tuonut uusia vaikutusmahdollisuuksia. Pienestä saa suurta, sillä yhden ihmisen ääntä on mahdollista voimistaa ja monistaa niissä perinteisissä ja virtuaalisissa yhteisöissä, joihin jokainen meistä liittyy. Jokainen ihminen haluaa liittää elämäänsä osaksi jotakin itseään suurempaa, jotta voisi saavuttaa pirstaleisen kokemusmaailman ylittäviä ja kokonaisvaltaisia merkityksiä olemassaololleen.

Miten: Ole aktiivinen kansalainen. Käytä rohkeasti vaikutusmahdollisuuksiasi myönteisen muutoksen ja uudistumisen aikaansaamiseksi. Kulje määrätietoisesti upeuksia kohti. Jos käyttämästäsi kaupasta ei saa sitä, mitä tarvitset, kerro se kauppiaalle. Älä hyväksy hiljaisesti asioita, jotka uhkaavat kääntyä aitoa edistystä vastaan vaan ilmaise muille, mitä ajattelet. Tekemättä jättäminenkin on teko.