Vallalla olevassa oppimiskeskustelussa korostuu osaaminen. Mutta väitän, että osaamista huomattavasti tärkeämpää on se, miten kukin meistä suhtautuu ympärillä olevaan todellisuuteen. Kaiken voi nimittäin oppia, jos löytyy tahtoa oppia. Ja vieläkin enemmän: ihminen on loppujen lopuksi aina parhaimmillaan siinä, mistä tykkää.

Osaamisperusteisuus on nyt valtavirtaa. Osaaminen on pystyvyyttä, jossa yhdistyy tieto ja taito. Se ilmenee kompetenssina, jonka avulla saadaan asioita tehdyksi. Suoritukset ja suorittaminen ovat keskiössä.

Suorituskeskeisyydessä haasteena on se, että suorittaja toisintaa jo olemassa olevaa. Konemainen suorittaja palaa loppuun nopeasti, sillä ilman uteliasta uuteen kurkottamista ja yllätyksellisyyttä elämänilo häviää.

Edistystä ei ole ilman määrätietoisia pyrkimyksiä vallitsevien käsitysten kumoamiseen. Nykyisten ammattien poistuessa tai sulautuessa toisiin ammatteihin, oman elämän ohjaaminen on huomattavasti olennaisempaa kyvykkyyttä kuin se, mihin nykyinen osaamiskeskustelu tähtää. Hyvä tulevaisuus edellyttää vallalla olevien uskomusten, ennakko-oletusten ja tulkintojen kriittistä arviointia.

Pitäisi kysyä voimallisemmin miksi ihminen tekee sitä, mitä tekee? Pelkkä osaamiseen keskittyminen ei johda radikaaliin uudistumiseen ilman tahtoa nähdä maailma toisin.

Kukoistavassa yhteiskunnassa kansalaisten toimintatahto on keskiössä. Tämä korostuu hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa keskeisin haaste ei enää ole äärimmäisestä köyhyydestä vapautuminen vaan sellaisen paikan löytäminen yhteiskunnassa, joka antaa syvää tyydytystä.

Tarvitaan huomion kiinnittämistä siihen, mistä syntyy ihmisen toimintatahto. Suhtautuminen ja asennoituminen ovat ratkaisevan tärkeässä roolissa. Kuinka ohjaan omaa elämääni, miten tunnistan oman paikkani tässä elämässä ja mitkä asiat ovat se minun juttu? Mikä juuri minut saa haltioitumaan elämästä?

Suhtautuminen ja asennoituminen edellyttää pysähtymistä ja havahtumista siihen, mitkä ovat intohimon kohteeni ja kuinka ohjaan omaa elämää kohti sitä, mikä sytyttää. Siitä syntyy toimintatahtoa, joka on paljon enemmän kuin osaamisiin keskittyminen.