Ihmisen luontosuhteessa esiintyvien ongelmien ja kriisien ratkaisuksi on kehitetty historialliseen kontekstiinsa soveltuvia ympäristöhallinnan muotoja luonnonsuojelusta kestävän kehityksen politiikkadiskurssiin. Edessä olevat kompleksiset globaalit haasteet ja muutokset edellyttävät suurta käännettä. Olemme astuneet antroposeeniin, ihmisen aikaan, joka edellyttää laadullisesti uutta politiikkaa, jota voisi kutsua planetarismiksi. Voidaanko aiemmista politiikkadiskurssien käänteistä ottaa oppia? Millainen olisi kestävä siirtymähallinta, transitio, planetarismiin?

Kuinka hyvinvointi-ihannetta laajennetaan vallitsevasta materiaalisesta määrällisen lisäämisen kulttuurista kohden aineettomampaa laadullisen parantamisen kulttuuria. Keskeinen kysymys on: Kuinka luodaan kulttuuria, jossa jokaisen on mahdollista saada tunnustusta omasta arvokkuudestaan?

Millaisen politiikkalupauksen tarjoavat uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ja vuoteen 2030 ulottuva toimintaohjelma? Riittävätkö ne suuren käänteen ja muotoutuvan planetaarisen politiikan aineksiksi? Onko kansallisesta kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta kansallisen toimeenpanon malliksi?

Aihepiiriä käsitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 1.12. Helsingin yliopiston Porthania III:ssa, Yliopistonkatu 3, klo 18.00-19.45. Teemasta alustavat ja keskusteluttavat professori Antero Honkasalo, dosentti Arto O. Salonen ja MMM Jouni Nissinen (Kepa ry, Suomen luonnonsuojeluliitto). Tilaisuuden teemaan johdattaa EKOsäätiön hallituksen puheenjohtaja, YTT Sauli Rouhinen, joka toimii myös tilaisuuden puheenjohtajana.

Ohjelma

18.00 YTT Sauli Rouhinen: Politiikkadiskurssien siirtymät – luonnonsuojelusta planetaariseen politiikkaan.
18.20 Dosentti Arto O. Salonen: Laadullisen parantamisen kulttuuri – siirtymä materialismista post-materialismiin.
18.40 Professori Antero Honkasalo: Planetarismin aika
19.00 MMM Jouni Nissinen, Kepa ry: Kansalaisjärjestöt globaalin ja paikallisen kestävän kehityksen toimijoina.
19.20 Keskustelu
19.45 Tilaisuus päättyy