Lannistumattomuus

Olemme osa globaalin ajan markkinaehtoista kulttuuria, jossa ihminen helposti välineellistyy. Rakentava kriittisyys ja vallitsevan kulttuurin kyseenalaistaminen on tärkeää, mutta jos siitä seuraa lamaannuttavaa syyllisyyttä, ollaan sivuraiteilla. Ainakin kasvatustehtävissä olevilta edellytetään erityistä sensitiivisyyttä globaaleita kehityshaasteita tunnistettaessa ja niihin omanäköisiä ratkaisuja haettaessa. Oleellista on edistää vaikutuspiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen lannistumattomuutta.

By | 2018-01-19T21:40:55+00:00 2011-12-21|