Olemassaolon ihanteemme vaatii paljon

Suomalainen tapa tavoitella hyvää elämää on huomattavan materiakeskeistä:
 

(a) Suomalaisen elämäntavan materiaali-intensiivisyys on maailman 7. suurinta (ruotsalaisten 25. ja norjalaisten 26. suurinta)
(b) Suomalaisen kuluttamisen hiilidioksidipäästöt ovat maailman 9. suurimmat (Pohjoismaiden suurimmat)
(c) Suomen ekologinen jalanjälki asukasta kohden on maailman 11. suurin (Ruotsin 13. ja Norjan 24. suurin)
(d) Suomi sijoittuu fossiilisten energianlähteiden päästöjen hallinnassa sijalle 37. (Ruotsi 4. ja Norja 15.)

Caldeira, K., & Davies, S. (2010). Consumption-based accounting of CO2 emissions. PNAS 107(12), 5687–5692.

Dittrich, M., Giljum, S., Lutter, S., Polzin, C. (2012). Green economies around the world ? Implications of resource use for development and the environment. Vienna: SERI. Luettavissa http://seri.at/green-economies

WWF (2012). Living Planet Report 2012. Biodiversity, biocapacity and better choices. Gland: World Wildlife Fund International.

Burck, J. Bals, C., Bohnenberger, K. (2011). Climate Change Performance Index 2012. Germanwatch and Climate Action Network Europe. Luettavissa http://germanwatch.org/en/download/1694.pdf

Become a successful student with SharpEssay.buy essay online cheap
By |2018-01-19T21:42:02+00:002012-11-02|