Puhdasta energiaa, kiitos

Ilmavirtauksien energiaa olisi mahdollista hyödyntää nelikertaisesti maailman tämän hetkisen energian tarpeen verran tuulivoimaloita mantereille ja rannikoille rakentamalla. Jos ilmavirtauksien energiaa otettaisiin talteen pilvien korkeudelta, olisi kapasiteetti laajennettavissa 100-kertaisesti kattamaan koko planeetan nykyinen energian tarve.


Saksassa tuotetaan auringon avulla energiaa yhdessä päivässä parhaimmillaan 20 ydinvoimalan tuottaman energian verran. Autiomaat absorboivat kuudessa tunnissa enemmän energiaa kuin koko ihmiskunta kuluttaa vuodessa.
  • 1% Saharan pinta-alasta valjastamalla voitaisiin tuottaa yhtä paljon aurinkoenergiaa kuin kaikilla maailman voimaloilla yhteensä.
  • 0,3% Saharan pinta-alasta valjastamalla tyydyttyisi Euroopan energian tarve
  • 90 % maailman väestöstä elää 3000 km etäisyydellä autiomaasta
  • Energian siirron hävikki on 3 % /1000 km High-Voltage Direct Current transmission -tekniikan avulla
Jacobsona, M., and Archerb, C. (2012). Saturation wind power potential and its implications for wind energy. PNAS 2012. doi: 10.1073/pnas.1208993109
Marvel, K., Kravitz, B., Caldeira, K. (2012). Geophysical limits to global wind power. Nature Climate Change 2012. doi:10.1038/nclimate1683
Svoboda, E. (2011). Bringing Power to the People—by Plugging Into the Sahara. Discover Magazine. Luettavissa: http://discovermagazine.com/2011/sep/26-power-people-plugging-into-sahara
Clinton, B. (2012). The case for optimism. From technology to equality, five ways the world is getting better all the time. Time 180(14), 26-31
German Aerospace Center: www.dlr.de/en  
Desertec Foundation: http://www.desertec.org/ 
Walt, V. (2009). Out of Africa: Saharan Solar Energy. Time 173(3), 42–43.        
But if you are a student up buy essays cheap to the eye with different tasks, and your writing skills are far from perfects ones, then to buy an essay is a necessity.
By |2018-01-19T21:41:44+00:002012-10-04|