Ruokaan liittyvät kilpailevat arvot

Ravintoon liittyvien kysymysten ratkaiseminen on yksi ihmisenä olemisen keskeisimmistä asioista. Nauttimaamme ruokaan liittyvät hyödyt ja haitat ovat vain osittain hinnoissa mukana. Tästä on seurauksena markkinavirhe. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ei ole viisasta, että esimerkiksi terveyssektorille kuluja tuottava ravinto on halpaa ja terveyttä edistävä ravinto kallista. Kestävän yhteiskunnan rakentaminen edellyttää nykyistä kokonaisvaltaisempaa ravintoratkaisun tarkastelua.

Tyypillisiä ravintoon liittyviä kilpailevia arvoja ovat seuraavat:

  • paikallinen – globaali
  • luonnonmukaisesti tuotettu – tehotuotettu
  • kasvisperäinen – eläinperäinen

Lähestyn ravintoon liittyviä kysymyksiä kokonaisvaltaisesti EcoCentrian järjestämässä elintarvikehankinta RoadShowssa. Kohderyhminä ovat päättäjät, hankinta-asiantuntijat, ruokapalveluhenkilöstö sekä tuottajat ja jalostajat. RoadShowssa keskitytään hankintaosaamisen kulmakiviin: hankintaprosessiin, strategiseen päätöksentekoon, ennakoivaan vuoropuheluun ja ruokalistasuunnitteluun kokonaisvaltaisesti vastuullisessa elintarvikehankinnassa.

By |2018-01-19T21:42:47+00:002015-03-31|