Tyytyväinen kansalainen, joka ei tarvitse mitään lisää, aiheuttaa uhan jatkuvasti kasvavan kulutuksen varaan viritetylle hyvinvointiyhteiskunnalle? Materiakeskeisen hyvinvointiajattelun harha on siinä, että unohdamme kuinka yksinkertaiset ei-materiaaliset asiat saavat ihmisen kukoistamaan. Hyvinvointikäsitystä tarkistettaessa elämän merkityskeskeisyys lisääntyy ja tyytyväisyyden merkitys jokapäiväisessä elämässä korostuu.

Kuuntele orastavaa uudenlaista hyvinvointiajattelua henkivä viiden minuutin podcast aihepiiristä:

Nykyinen talouskasvu perustuu laskelmiin, joissa hyödykkeiden valmistuksesta ja käytöstä aiheutuvia haittoja ei ole hinnoiteltu. Esimerkiksi Euroopan 10 000 suurimman tehtaan ja energiantuotantolaitoksen tuottamat ilmansaasteet aiheuttivat vuonna 2009 jokaista eurooppalaista kansalaista kohden laskettuna 200–300 euron suuruisen ekologisen ja sosiaalisen haitan – saman verran kuin Suomessa budjetoidaan terveyssektorille kansalaista kohden.

Pitkä eliniänodote on yleisesti tunnustettu indikaattori hyvinvoivalle yhteiskunnalle. Pitkä elämä ei vaadi sellaista materiaalista hyvinvointia, johon sen usein liitämme. Esimerkiksi Costa Ricassa ihmiset elävät yhtä pitkään kuin britit, ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin britit ja silti heidän ekologinen jalanjälkensä on vain puolet keskiverto britin ekologisesta jalanjäljestä.