Fundamental reorientation is needed

“Human societies must now change course and steer away from critical tipping points in the Earth system that might lead to rapid and irreversible change. This requires fundamental reorientation and restructuring of national and international institutions toward more effective Earth system governance and planetary stewardship.”Biermann, F. K. Abbott, S. Andresen, [...]

By | 2018-01-19T21:41:11+00:00 2012-03-22|

Freedom and responsibility

The balance between freedom and responsibility highlights human solidarity and keeps the sentiments of ethical responsibility from fading. Solidarity is a key to share the advantages and disadvantages of development in an equal way. A challenge is that the ethical climate is fragmented. In sustainable society people are free, but [...]

By | 2018-01-19T21:41:11+00:00 2012-03-19|

A path towards planetary responsibility

The most important and fundamental target for lifelong learning is to expand the sphere of human responsibility. This includes:(a) WorldviewHuman-centered > Bio-centered > Ecosystem-centered(b) Way of thinkingAtomistic thinking > Systems thinking(c) Well-being paradigmAccumulation of material goods > Harmony, coherence, consciousness(d) Life orientationIndividual > Collective > Planetary(e) Moral circleI > My [...]

By | 2018-01-19T21:41:11+00:00 2012-03-16|

Red meat consumption and mortality

Pan et al. (2012) describe the outcomes from 37000 men and 83000 women in the very first large-scale prospective longitudinal study. The results show that consumption of both processed and unprocessed red meat is associated with an increased risk of premature mortality from all causes as well as from cardiovascular [...]

By | 2018-01-19T21:41:11+00:00 2012-03-13|

Hyvinvointikäsityksen tarkistamisen välttämättömyys

Yksilökeskeisyys ja jatkuvasti kasvavan kulutuksen varaan rakentuva talousajattelu on pitkän aikavälin hyvinvointia vastaan kääntyvää. Talouden käyttövoimana toimiva ihmisten tyytymättömyys - halu saada jakuvasti uutta ja enemmän - harhauttaa helposti meitä ymmärtämään hyvinvoinnin vahvasti materiaalisesti painottuneena. Osallisuuden kokemisen tuoma luottamus ja toivo kantaa meitä loppujen lopuksi enemmän kuin materiaalisen hyvinvoinnin tuottama [...]

By | 2018-01-19T21:41:11+00:00 2012-03-11|

Kuluttamisen vaivattomuus helpottaa elämää, mutta johtaa kohtuuttomuuksiin?

Teollisen aikakauden alussa ”sen sijaan, että olisi nappia painamalla saatu talo tulvilleen valoa, aiheutti valaistuksen hankkiminen pitkänlaista uurastusta eläinten tappamisesta ja kärsivällisyyttä vaativasta ihran käsittelystä lampun sydänten valmistamiseen ja kynttilöiden valamiseen."Dewey, J. (1957). Koulu ja yhteiskunta. Alkuperäisteos The school and society 1907. Suom. Kalevi Kajava. Helsinki: Otava

By | 2018-01-19T21:41:11+00:00 2012-03-10|

Sosiaalista sivistymättömyyttä

Tavalliseen arkeemme sisältyvä ihmisoikeuksien polkeminen ilmenee esimerkiksi näin: Ostamani tuotteen myyjällä on käytössään eettiset hankintaohjeet, sillä se lisää luottamustani ja siten tuotteen houkuttelevuutta. Siitä huolimatta hankkimani tuotteen alkuperää selvitettäessä tuotejalostusketjun alkupäästä saattaa löytyä- lapsityöläisiä - terveydelle vaarallisia työoloja - palkkoja, jotka eivät turvaa toimeentuloa (=orjuutta)...Tuotteen valmistaminen on yleensä välittömiltä kustannuksiltaan [...]

By | 2018-01-19T21:41:11+00:00 2012-03-08|

Ekososiaalinen sivistys

Yhä selvempää on, että elämän kukoistaminen hahmottuu laaja-alaisesti ekologisena, sosiaalisena ja taloudellisena eheytenä. Eriarvoistumisen aiheuttama hyvinvoinnin rapautumisen uhka ja elämään kannattelevien ekosysteemeiden elinvoimaisuuden heikentyminen viittaa siihen, että ekososiaalinen sivistys ei kukoista. Vallitseva talouskeskeisyys ei kiinnitä riittävästi huomiota sen maailman laatuun, joka on jäämässä lapsillemme ja lastenlapsillemme. Tämä heikentää luottamustamme ja [...]

By | 2018-01-19T21:41:11+00:00 2012-03-07|

Tarpeeksi kaikille, ikuisesti

Kestävän kehityksen idea kiteytyy liiketoiminnan yksinkertaiseen periaatteeseen: säännöllisten tulojen ylläpitämisen edellytyksenä on vakaa ja riittävän suuri pääoma. Luonnonvarojen ylikäyttö on perhehopeiden realisointiin verrattavissa: se helpottaa taloudellista tilannetta lyhyellä aikavälillä, mutta vaikeuttaa taloudenhoitoa tulevaisuudessa. Inhimillisen pääoman suhteen vallitsee samankaltainen tilanne. Sosiaalisen pääoman vaalimisen laiminlyönti saattaa auttaa saavuttamaan taloudellisia voittoja lyhyellä aikavälillä, [...]

By | 2018-01-19T21:41:11+00:00 2012-03-06|