Tulevaisuuden työ ja sen tekijät

Työ muuttuu. Ennen työtä tehtiin, jotta toimeentulo olisi turvattu. Sittemmin työn teon syyksi on tullut myös tehokkuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen, jotta talous saataisiin kasvamaan. Tulevaisuudessa työtä tehdään yhä enemmän yhteiskunnallisten ja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Jo nyt on havaittavissa se, että pelkkä palkka ei riitä motivoimaan työntekijää. Tulevaisuudessa työllä pitää [...]

|2020-10-13T05:29:13+00:002020-10-09|

Ihmisen aikakausi muuttaa kaiken

Maapallolla ollaan siirrytty uuteen geologiseen aikakauteen. Yli 10 000 vuotta kestäneelle holoseenin aikakaudelle oli tyypillistä, että luonnonvoimat määrittelivät planeettamme tulevaisuuden. Ihmisen aikaan – antroposeeniin – siirryttäessä ihmisestä on tullut voimallisin maapallon tulevaisuuteen vaikuttavista voimista. Tällaista tilannetta ei ole ollut koskaan aikaisemmin planeetallamme. Ihmisen vastuu korostuu ennen näkemättömällä tavalla. Holoseenista antroposeeniin [...]

|2020-09-02T15:31:28+00:002020-08-31|

Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa

Haastamme uutuusteoksessamme valistuksen ajan edistysihanteen radikaalilla, mutta lempeällä otteella. Hullun rohkea ja mahdoton tehtävähän se on. Mutta syntyykö mitään uutta, jos ei vanhoja hyvän elämän tavoittelun tapoja ja ihanteita koetella? Ehkä ei. Teoksessa on roppakaupalla tarttumapintaa siihen yhteiskunnalliseen murrokseen, joka on käsillä. Se auttaa ymmärtämään vallalla olevia pyrkimyksiä elää hyvää [...]

|2020-04-20T13:22:29+00:002020-04-20|

Mitä jos eläisimme haltioitumiseen asti täyteläistä elämää?

Uutuusteoksessamme Sivistys vaurautena – radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa päivitämme Maria Joutsenvirran kanssa vallalla olevan edistysihanteen. Osoitamme, että on mahdollista luoda yhteiskunnalle ja kansalaiselle sellainen edistyskertomus, joka nostaa ihmisen täyteen mittaansa. Vähempään tyytyminen ei riitä, sillä elämä on ainutkertaista ja ainutlaatuista. Väitämme, että vallalla olevan edistysihanteen heikkous on suorituskeskeisyys. [...]

|2020-04-17T08:15:51+00:002020-03-28|

Kiertotaloudessa on kyse hyvinvoinnin parantumisesta

Kiertotaloudessa vielä vähän esiintuotu näkökulma on hyvinvointi. Hyvinvointia ei kannata ohittaa, sillä se koskettaa kaikkia.  Jokainen ihminen tavoittelee hyvinvointia. Keskeinen ihmiskunnan haaste on siinä, kuinka hyvinvoinnin tavoittelu saadaan mahtumaan yhden planeetan asettamiin väistämättömiin rajoihin. Hyvinvointi koostuu niukoista ja runsaista asioista. Aineelliset asiat ovat niukkoja, sillä käytössämme on yksi planeetta, joka [...]

|2020-03-24T14:16:30+00:002020-03-24|

Kohti planetaarista sosiaalipedagogiikkaa

Planetaarinen sosiaalipedagogiikka tähtää inhimilliseen kasvuun, jossa erontekoja todellisuuden eri ulottuvuuksien välillä puretaan. Tällaisessa maailmansuhteen eheytymisessä on kyse (a) historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden muodostaman jatkumon tiedostamisesta, (b) inhimillisen ja ei-inhimillisen todellisuuden välisen rajan ylittämisestä, sekä (c) paikallisen ja globaalin todellisuuden yhteyden sisäistämisestä. Nykyaikana hämärtyy ihmisen suhde paikkaan, aikaan ja elämää ylläpitävään [...]

|2020-03-19T08:36:56+00:002020-03-19|

Se lisääntyy, mistä puhutaan – pitäisikö keskittyä elämän sisällöllisen rikkauden löytämiseen?

Se lisääntyy, mistä puhutaan. Ja se, mistä vaietaan, näyttää jäävän toteutumatta. Jokaisessa ihmisessä oleva ainutlaatuisuus on mahdollisuus, joka meillä yhteiskuntana on. Sen esiinsaamisesta pitäisi puhua? Siitä, kuinka jokaisessa ihmisessä on jotakin pysäyttävän myönteistä. Vallalla oleva edistysajattelu on luonteeltaan olemassaolevan koneiston rasvaamista. Se on vanhan parantelua maailmassa, jossa tarvitaan kokonaan uusia [...]

|2020-02-10T17:25:49+00:002020-02-09|

Maailma on tihentynyt kudelmaksi

Maapallon ihmisten välillä on yhteys. Eri puolilla maailmaa asuvat ihmiset kytkeytyvät toisiinsa esimerkiksi sukulaisuuden ja ystävyyden perusteella. Taloudellinen toimeliaisuus liittää työntekijän ja työn tarjoajan toisiinsa. Turvallisuusyhteistyö perustuu voimien yhdistämiseen viholliseksi miellettyjä ihmisryhmiä vastaan. Myös tuotteiden ja palvelujen käyttäminen liittää lähellä ja kaukana toisistaan olevia ihmisiä, elinympäristöjä ja luonnonvaroja toisiinsa. Keskivertosuomalaisen [...]

|2019-11-18T10:11:31+00:002019-11-18|

Ajatteluharhoja ja olemattoman kuvittelua

Nyky-yhteiskunnassa on pyrkimyksenä maksimoida kansalaisen hyvinvointi siten, että tavoitellaan mahdollisimman suurta bruttokansantuotetta. Näyttää kuitenkin siltä, että inflaation, valtionvelan ja yksityisen velan yhteisvaikutuksesta muodostuva vipuvarsi ei enää tulevina vuosina toimi kuten aikaisemmin vaan siitä on pikemminkin muodostumassa ongelma. Elämän aineellisen perustan jatkuvan vahvistamisen projekti on uhattuna, sillä talouskasvusta ei ole takeita [...]

|2019-10-14T19:15:49+00:002019-10-14|

4 kysymystä päättäjille ja portinvartijoille

Hyvä päättäjä ja median edustaja. Olet portinvartija suomalaisessa yhteiskunnassa. Sinun kauttasi kanavoituu tulevaisuuden toivo ja epätoivo. Tiedeyhteisössä on huomattava yksimielisyys ilmastonmuutoksesta ja ihmisen roolista tässä muutoksessa. Maapallon pyöreän muodon osoittaminen aikaisemmin vallalla ollutta litteän muodon valtavirtaa vastaan on vastaavaan konsensukseen viittaava esimerkki. Kuvitellaan, että eletään vuotta 2050. Mitä vastaat nuorille, [...]

|2019-10-07T16:29:22+00:002019-10-05|

Kuinka tyytyväinen olet elämääsi?

Kysyimme yli 2000 suomalaiselta heidän tyytyväisyyttään elämäänsä Sitran kanssa toteuttamassamme tutkimuksessa. Tiedämme myös kuinka vastaajat toimivat arjessaan kulkutapojen suhteen. Tulostemme mukaan ne suomalaiset, jotka ovat lähteneet muuttamaan kulkutapojaan kestävämpään suuntaan, ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin ne, jotka olemassaolevista vaihtoehdoista huolimatta jatkavat entiseen tapaan. Tuloksemme osoittavat, että kun määrätietoisesti vähentää oman auton [...]

|2019-09-29T16:36:24+00:002019-09-29|

Tosihintatalous ratkaisee viheliäisiä ongelmia?

Lähes kaikki tuotteet ovat alihinnoiteltuja jos huomioidaan niiden valmistuksesta ja käytöstä johtuvat ekologiset ja sosiaaliset haitat. Mutta on myös niitä tuotteita, joita suosimalla kaikki voittavat. Tosihintatalous on lähitulevaisuuden juttu, sillä sen avulla hahmottuu yhteiskunnan kokonaisetu. Samalla toteutuu vanha vastuullisuusperiaate, jonka mukaan negatiivisia kehityskulkuja tukevat toimijat maksavat aiheuttamistaan yhteiskunnallisista ja planetaarisista [...]

|2019-09-22T16:46:53+00:002019-09-22|

Elän talouskasvua varten?

Olemme kansalaisina olemassa taloutta varten, sillä oletuksena on, että talouskasvun avulla luodaan olosuhteita, joissa elämän koko täyteys pääsee esiin. Jotta ainutkertaiselle ihmiselämälle Sinisellä planeetalle olisi tunnistettavissa riittävän suuria syitä, tarvitaan talouskasvua suurempia tarkoituksia olemassaololle. Muutoin ihmisen elämästä muodostuu suorite, jonka onnistumista ja epäonnistumista mitataan numeroilla. Silloin hyvän elämän tavoittelu kiteytyy [...]

|2019-08-05T18:46:41+00:002019-07-31|

Tulevaisuutta tekemään hyvän puolelle asettumalla!

Joka päivä on mahdollista valita kymmeniä kertoja millaisen tulevaisuuden puolesta toimii. Tietoinen hyvän puolelle asettuminen voi antaa merkityksiä ja tarkoituksia omalle olemassaololle. Tarina kertoo paljon elämää nähneen vanhuksen ja hänen lapsen lapsensa kohtaamisesta. Kaikissa meissä asuu kaksi leijonaa. Toinen on paha, joka vihaa, pelkää, kadehtii, on mustasukkainen, suree, on ylimielinen, [...]

|2019-07-07T18:47:45+00:002019-07-06|

Merkityksiä lisää olemassaololle

Merkityssuhteiden löytäminen on sivistymistä, sillä merkityksellisissä suhteissa on mahdollista tunnistaa tarkoituksia omalle olemassaololle ja kokea elämän täyteyttä. Merkityksellinen suhde ympärillä olevaan maailmaan perustuu liittymiseen, kuulumiseen ja kiinnittymiseen. Olemme tottuneet lohkomaan, pilkkomaan ja viipaloimaan itsemme ympärillä olevaa todellisuutta, jotta saisimme siitä pitävän otteen. Yksinkertaistukset ja pelkistykset auttavat lisäämään hallinnantuntua elämään. Mutta [...]

|2019-05-20T08:59:47+00:002019-05-19|

Sama ratkaisu kaikkeen?

Materiaalisen hyvän lisäämisen varaan rakentuva hyvinvointi on luonteeltaan itsetuhoista kahdella tapaa. Se typistää elämän merkityssisällöt tuotemaailman varaan ja ajaa ihmiskuntaa nurkkaan. Mutta juuri tämän vuoksi kestämättömästä kehityksestä on mahdollista päästä eroon ilman luopumisen kokemusta. Siis täysin toista reittiä kuin se, mitä yleensä korviin kantautuu. Ohentunut kokemus elämästä johtuu kaventuneista käsityksistä, [...]

|2019-02-27T07:30:45+00:002019-02-26|

Ihminen on enemmän kuin osaaja

Tekoälyistyvässä yhteiskunnassa ihmisenä olemisen painopistettä on mahdollista siirtää - jos halutaan - osaamisperustaisesta suorittamisesta uuden luojaksi ja uusien näkymien sanoittajaksi. Näkemyksellisyyttä tarvitaan, jotta pystytään kurkottautumaan tavanomaisuuksien tuolle puolen - siirtymään syviltä latu-urilta uudelle lumelle. Painopisteen siirtämistä olemassaolevan toisintamisesta kohti uuteen kurkottautumista tarvitaan, jotta kansalaiset, yhteiskunnat ja ihmiskunta voisivat yltää kaikkeen [...]

|2019-02-24T08:22:25+00:002019-02-23|

Pieni maa voi ottaa ratkaisijan roolin?

Tietoisuus kokonaisvaltaisen yhteiskunnallisen muutoksen välttämättömyydestä lisääntyy. Se mitä pidetään hyvänä ja tavoittelemisen arvoisena, on muuttumassa. Esimerkiksi kansalaisten arkisesta hyvinvointi- tai pahoinvointikokemuksesta on jo tullut entistä merkittävämpi poliittista päätöksentekoa määrittävä asia. Hyvä on aina ylivertaista suhteessa pahaan. Mutta mitä se tavoiteltava hyvä voisi muuttuvassa maailmassa käytännössä olla? Alla olevassa taulukossa on [...]

|2019-02-16T22:05:32+00:002019-01-02|

Miksi olen? Syitä olemassaololle ja muuta mieltä ylentävää

Ainutkertainen elämä on arvokas. Tarvitsemme näkymän, joka auttaa haltioitumaan elämästä, viitoittaa reitin kohti upeuksia ja sysää meidät kukoistuksen kierteeseen. Mikä on sellaista ehdotonta hyvää, jota haluamme elämältä? Jos onnistumme sanoittamaan sen, olemme jo siirtymässä sitä kohti. Czeslaw Milosz toteaa, että ”se, mitä ei sanota ääneen, näyttää jäävän toteutumatta.” On sanoitettava [...]

|2018-12-21T05:44:52+00:002018-12-13|

9 keinoa, joilla elämänpolte lisääntyy ja tulevaisuuden toivo vahvistuu

Tarraa kiinni upeuksiin, jotka lisäävät omaa elämänpoltetta heti ja antavat meidän jälkeemme eläville hyviä syitä olla meistä ylpeitä. Elämisen arvoinen elämä rakentuu yhteenkuulumisen, itsekunnioituksen, aikaansaamisen ja ilon ympärille. Niitä voidaan lisätä ja kasvattaa niin, ettei se ole keltään pois. Päinvastoin. 1. Liitä itsesi johonkin arvokkaaseen ja itseäsi suurempaan Miksi: Nykyaika [...]

|2018-11-21T10:57:13+00:002018-11-09|