Biodiversity and health are connected

Human disease is both a public health problem and an ecological problem. If a country with a relatively high biodiversity were to lose 15 percent of it, the burden of disease would be expected to increase by about 30 percent. What this means for economy because one-third of the world's [...]

By | 2018-01-19T21:42:01+00:00 2012-12-30|

Human link to climate change stronger than ever

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) draft report says that "it is extremely likely that human activities have caused more than half of the observed increase in global average surface temperatures since the 1950s." According to the report carbon dioxide concentrations in the atmosphere are the highest in 800,000 [...]

By | 2018-01-19T21:42:01+00:00 2012-12-15|

Kasvun pakosta kukoistamiseen

Talouskasvu on hyvä tavoite silloin kun köyhyydestä täytyy päästä eroon. Onnistuimme siinä, sillä saimme bruttokansantuotteen kolminkertaistumaan maailman sotien jälkeisten vuosikymmenten aikana. Köyhinkin suomalainen kuuluu nykyään maailman rikkaimpaan kymmenykseen jos huomioimme hyvinvointiyhteiskunnan hänelle tarjoamat terveys- ja kirjastopalvelut. Mitä tarvitsemme lisää?Jos asettaudumme tarkastelemaan maailmaamme vuonna 2100 elävien ihmisten näkökulmasta voimmeko olla aidosti ylpeitä siitä [...]

By | 2018-01-19T21:42:01+00:00 2012-12-11|