Strong sustainability approach

Society cannot be constructed on short-term economic requirements because overcoming of the planetary boundaries means, in the end, destruction of economy. Therefore there is a hierarchy between ecological, social and economic elements of culture which form a framework for sustainable human activity. Strong sustainability approach (ecosocial approach) is based on [...]

By | 2018-01-19T21:42:17+00:00 2013-09-12|

Epätaloudellista taloutta torjumaan

Lyhennelmä Helsingin seudun Kauppakamarin, Metropolian, Espoon kaupungin ja Leppävaaran Rotaryklubin 10.9.2013 järjestämässä "Kestävä talous ja hyvinvointiyhteiskunta" -seminaarissa pidetystä puheenvuorosta. Epätaloudellista taloutta torjumaan from Arto O. Salonen Maailman talousfoorumin mukaan merkittävin lähitulevaisuuden uhka on sosiaalinen, nimittäin ihmisten välisen eriarvoisuuden lisääntyminen. Kasvavat tuloerot ovat negatiivisessa yhteydessä hyvinvoinnin kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin tekijöihin kuten [...]

By | 2018-01-19T21:42:17+00:00 2013-09-08|

Tietoisuusyhteiskunta vuonna 2030

Myönteisestä tuntumasta tuli se juttu. Onnellisuuden saavuttamisen keinot joutuivat markkinaehtoistuneen arjen myötä kriittisen tarkastelun kohteeksi. Hyödykkeenä olemisen kokemus toi mitättömyyden tunnetta ja tukahdutti. Lopulta ihmisten arvojen ja asenteiden muutos henkisempään ja elämäkeskeisempään suuntaan muutti kulttuuria ja elämäntapoja. Elämän tarkoituksen tavoittelusta muodostui ihmisenä olemisen tärkein päämäärä. Yhä useampi meistä halusi löytää [...]

By | 2018-01-19T21:42:17+00:00 2013-09-06|

Ihmislajin selviytymisstrategia

Rajallisen maapallon puitteissa toimittaessa yhteiskuntaa ei voi rakentaa ajallemme tyypillisten lyhytnäköisten talouden vaatimusten varaan, sillä se koituu loppujen lopuksi taloudenkin tuhoksi. On nähtävä pidemmälle ja laajemmalle. Uudenlaisen sivistyksen lähtökohtana on luonnon ekosysteemeiden, ihmisyhteisöjen ja talouden hierarkkinen suhde. Ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset hyvinvoinnin elementit eivät ole keskenään samanarvoisia. Systeemisen tarkastelun perusteella [...]

By | 2018-01-19T21:42:17+00:00 2013-09-01|