Julkaisut2019-10-19T19:36:03+00:00

Digitaalinen oppimateriaali

Kestävä elämäntapa, tiedostavat valinnat ja onnellisuus 20″

Ekososiaalisen sivistyksen idea 15″

Parasta palvelua muotoilemaan 19″

Sivistys, työ ja tulevaisuus 38″

Suomi vuonna 2050 – Hankinnat, jotka kestävät tulevaisuudessa 45″

Kaikki voittaa 39″

Ekososiaalinen sivistys 7″

Myötätunto 24″

Sosiaalipedagogiikka rajallisella maapallolla 48″


Vertaisarvioidut julkaisut

Höysniemi, S. & Salonen, A. (2019). Towards Carbon-Neutral Mobility in Finland: Mobility and Life Satisfaction in Day-to-Day Life. Sustainability 11(19), 5374

Aho, S., Hämäläinen, J. & Salonen, A. (in Print). Community Engagement Policies in the Era of Populism: Finland. In: Sue Kenny, Peter Westoby and Jim Ife (Eds.), Populism, Democracy and Community Development. University of Bristol: Polity Press

Foster, R., Salonen, A. & Keto, S. (painossa). Kestävyystietoinen elämänorientaatio pedagogisena päämääränä. Teoksessa Tiina Kujala, Liisa Hakala ja Tero Autio (toim.) Opetussuunnitelmatutkimus. Tampere: Tampere University Press.

Salonen, A. & Siirilä, J. (2019). Transformative Pedagogies for Sustainable Development. In: Leal Filho W. (Ed.) Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Cham: Springer.

Salonen, A. & Haavisto, N. (2019). Towards autonomous transportation. Passengers’ experiences, perceptions and feelings in a driverless shuttle bus in Finland. Sustainability 11(3), 588

Lehikoinen, E. & Salonen, A. (2019). Food preferences in Finland: Sustainable diets and their differences between groups. Sustainability 11(5), 1259

Tapani, A. & Salonen, A. (in Print). Identifying teachers’ competencies in Finnish vocational education. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 6(2)

Salonen, A. (2019). Is Sustainability about Education for Life Satisfaction? Sustainability 11(3), 612

Tapani, A. & Salonen, A. (2019). Myönteisten oppimiskokemusten tekijät ja uudistuva opettajuus ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21(2), 42-57

Salonen, A. (2019). Transformative responses to sustainability. In: Leal Filho W. (Ed.) Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Cham: Springer.

Lehikoinen, E.; Parviainen, T.; Helenius, J.; Jalava, M.; Salonen, A.O.; Kummu, M. (2019). Cattle Production for Exports in Water-Abundant Areas: The Case of Finland. Sustainability 11(4), 1075

Siirilä, J., Salonen, A., Laininen, E., Pantsar, T. & Tikkanen, J. (2018). Transformatiivinen oppiminen antroposeenin ajassa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20(5), 39-56

Salonen, A. & Hakari, S. (2018). Early Childhood Educators and Sustainability: Sustainable Living and Its Materialising in Everyday Life. Utbilding & Demokrati 27(2), 81-102

Kurenlahti, M. & Salonen, A. (2018). Rethinking Consumerism from the Perspective of Religion. Sustainability 10(7), 2454

Lehtonen, A., Salonen, A., Cantell, H., & Riuttanen, L. (2018). A pedagogy of interconnectedness for encountering climate change as a wicked sustainability problem. Journal of Cleaner Production 199(20), 860-867

Salonen, A. & Joutsenvirta, M. (2018). Vauraus ja sivistys yltäkylläisyyden ajan jälkeen. Aikuiskasvatus 38(2), 84-101 (pdf)

Salonen, A. (2018). Passenger´s subjective traffic safety, in-vehicle security and emergency management in the driverless shuttle bus in Finland. Transport Policy 61(1), 106–110

Salonen, A., Siirilä, J., & Valtonen, M. (2018). Sustainable Living in Finland: Combating Climate Change in Everyday Life. Sustainability 10(1), 104(pdf)

Lehtonen, A., Salonen, A. & Cantell, H. (2018). Climate Change Education: A New Approach for a World of Wicked Problems. In: Justin W. Cook (Ed.), Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education. Palgrave McMillan, 339-374

Keskinen, M., Kantola, A., Mäkinen, J. & Salonen, A. (2017). Miten yhteiskehittää kokonaisturvallisuutta? Tieteidenvälisiä näkemyksiä Winland-hankkeesta. Tiede ja ase 75. 124-154 (pdf)

Salonen, A. & Konkka, J. (2017). Kun tyytyväisyys ratkaisee. Nuorten suhtautuminen globaaleihin haasteisiin, käsitykset ihanneyhteiskunnasta ja toiveet omasta tulevaisuudesta. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Katse tulevaisuudessa, Nuorisobarometri 2016. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto, 137-156. (pdf)

Pirinen, R., Mäkinen, J. & Salonen, A. (2016). An Approach to Resilience and Learning: Accommodation of Unexpected Shifts. International Journal of Emerging Trends in Engineering Science & Technology 1(2), 1-12.

Helne, T. & Salonen, A. (2016). Ecosocial Food Policy – Improving Human, Animal and Planetary Wellbeing. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 12(2), 1-11

Pirinen, R., Mäkinen, J. and Salonen, A. (2016). Towards Comprehensive Security Related Pedagogy – An Approach to Learning and Resilience. Proceedings of the 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management 3, 254-262

Salonen, A. & Konkka, J. (2015). An Ecosocial Approach to Well-Being: A Solution to the Wicked Problems in the Era of Anthropocene. Foro de Educación 13(19), 19-34. (pdf)

Salonen, A. & Reijonen, M. ja Savander-Ranne, C. (2015). Metropolia Ammattikorkeakoulun organisaatiokulttuuri ja sen muutosmahdollisuudet opettajien kuvaamina. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17(4), 22-41. (pdf)

Salonen, A. & Rouhinen, S. (2015). Vastuullinen maailmasuhde – tulevaisuuden toivoa säilyttävän kulttuurievoluution suunnannäyttäjä. Tiedepolitiikka 3(40), 7-16.

Salonen, A., Danielsson, J. Fredriksson, L., Järvinen, S., Korteniemi, P., Soininen, H. & Toivola, T. (2015). Seuraamustietoinen kuluttaminen arvoteoreettisessa tarkastelussa. Kulutustutkimus.Nyt 9(1), 3-29.

Salonen, A. & Bardy, M. (2015). Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. Aikuiskasvatus 35(1), 4-15. (pdf)

Salonen, A. & Savander-Ranne, C. (2015). Teachers’ shared expertise at a multidisciplinary university of applied sciences. SAGE Open 5(3),

Salonen, A. & Savander-Ranne, C. (2015). Monialaisen ammattikorkeakoulun opettajien tieto- ja osaamisperusta. Aikuiskasvatus 35(2), 111-123.

Salonen, A. (2015). Responsible Consumption. Teoksessa Samuel O. Idowu, Niclolas Capaldi, Matthias S. Fifka, Liangrond Zu ja René Schmidpeter. Dictionary of Corporate Social Responsibility. CSR, Sustainability, Ethics and Governance. New York: Springer, 450-451.

Salonen, A. (2014). Ekososiaalinen hyvinvointiparadigma – yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan uusi suunta täyttyvällä maapallolla. Teoksessa Juha Hämäläinen (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2014. Suomen sosiaalipedagoginen seura, 32-62.

Salonen, A., Fredriksson, L., Järvinen, S., Korteniemi, P. & Danielsson, J. (2014). Sustainable consumption in Finland – the phenomenon, consumer profiles and future scenarios. International Journal of Marketing Studies 6(4), 59-82. (pdf)

Salonen, A. (2014). An Ecosocial Approach in Education. Teoksessa Rolf Jucker ja Reiner Mathar (toim.) Schooling for Sustainable Development: Concepts, Policies and Educational Experiences at the End of the UN Decade of Education for Sustainable Development. Berlin-Heidelberg: Springer, 231-233.

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013). Obstacles to Sustainable Living in the Helsinki Metropolitan Area. Sustainable Cities and Society 8(10), 48-55. (pdf)

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013). Towards sustainable society – From materialism to post-materialism. International Journal of Sustainable Society 5(4), 374-393. (pdf)

Salonen, A. (2013). Responsible Consumption. In: Idowu, S., Capaldi, N., Zu, L., Das Gupta, A. (Eds.). Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Berlin: Springer, 2048-2055. (pdf)

Salonen, A. & Tast, S. (2013). Finnish Early Childhood Educators and Sustainable Development. Journal of Sustainable Development 6(2), 70-85. (pdf)

Salonen, A. (2013). Kasvisruokavalion mahdollisuudet kestäviä elämäntapoja tavoiteltaessa. Janus 21(1), 22-40.

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2012). The Path towards Planetary Responsibility – Expanding the Domain of Human Responsibility Is a Fundamental Goal for Life-Long Learning in a High-Consumption Society. Journal of Sustainable Development, 5(8), 13-26. (pdf)

Salonen, A. & Helne, T. (2012). Vegetarian Diets: A Way Towards a Sustainable Society. Journal of Sustainable Development, 5(6), 10-24. (pdf)

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2012). Personal and Contextual Barriers to the Promotion of Sustainable Development in Everyday Life. Proceedings of the conference ”Non satis scire: to know is not enough.” American Educational Research Association (AERA), Vancouver, British Columbia, Canada, April 13–17, 2012.

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2011). Sustainability in everyday life – Integrating environmental, social and economic goals. Sustainability: The Journal of Record, 4(3), 134-142. (pdf)

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2011). Towards sustainable society – transforming materialistic consumerism. In: Lakkala, Hanna & Vehmas, Jarmo (eds.): Proceedings of the Conference “Trends and Future of Sustainable Development” 9-10 June 2011, Tampere, Finland, 185-201. (pdf)

Salonen, A. (2010). Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Väitöstutkimus. Tutkimuksia 318. Helsinki: Yliopistopaino. (pdf)


Populaarimmat julkaisut

Joutsenvirta, M. & Salonen, A. (tulossa). Sivistys vaurautena. Kohti lempeästi radikaalia edistystä. Helsinki: Basam Books.

Salonen, A. (2019). Hyvä saa jatkua ja voimistua – vai saako? Esipuhe teoksessa Johanna Linner Matikka: Muutoksentekijä. Kohti lempeyden vallankumousta. Helsinki: Basam Books, 9-13

Salonen, A. (2019). Merkityskadosta kohti työtä, jolla on tarkoitus. HR viesti 2/2019, 48-49.(pdf)

Salonen, A. (2019). Uusi kansansivistys: Yhteyttä ja eheyttä irrallisuuden ja pirstaleisuuden tilalle. Kansalaisfoorumi-lehti, 8-9

Salonen, A. (2018). Kohti avartuvaa oikeudenmukaisuuskäsitystä. Kirja-arvio teoksesta Raisa Foster, Jussi Mäkelä & Rebecca Martusewicz (eds.) (2018): Art, Ecojustice, and Education. Intersecting Theories and Practices. (New York: Routledge). Aikuiskasvatus 38(4), 336-337.(pdf)

Salonen, A. (2018). Nuori oman elämänsä tekijäksi yhteisön tuella. Teoksessa Teija Rautiola ja Elina Ala-Nikkola (toim.) Kohtaa nuori. Kompassi suuntaa hakevan nuoren kohtaamiseen. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Salonen, A. (2018). Empatiaa vai ei? Ihmiskunnan kohtalon kysymys. Kirja-arvio teoksesta Elisa Aaltola & Sami Keto (2018): Empatia. Myötäelämisen tiede. (Helsinki: Into). Aikuiskasvatus 38(3), 250-251.

Salonen, A. (2018). Millainen maailma meiltä jää? Kirja-arvio teoksesta Panu Pihkala (2017): Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo. (Helsinki: Kirjapaja). Aikuiskasvatus 38(3), 248–249.

Salonen, A. (2018). Sivistyminen on totuuden tavoittelua enemmän? Kirja-arvio teoksesta Sami Pihlström & Sari Kivistö (2018): Sivistyksen puolustus: Miksi akateemista elämää tarvitaan? (Helsinki: Gaudeamus 2018). Aikuiskasvatus 38(2), 174–175.

Salonen, A. (2018). Säkenöivästi kohti upeuksia. Diakonia 2/2018, 46-47. (pdf)

Salonen, A. (2018). Tehdään Lahdesta puhutteleva. Kaupunkilainen 1/2018, 15

Salonen, A., Pirinen, R., Anttonen, J., Kantola, A. & Mäkinen, J. (2017). Erillisyydestä yhteyksien tunnistamiseen. Kasvatus 48(5), 489-494

Salonen, A. (2017). Uudistuvassa liikkumiskulttuurissa on vain voittajia. Ilmansuojelu 1/2017, 12-13. (pdf)

Salonen, A. (2017). Jumalallista kipinää leiskumaan. Silta 2/2017, 16

Salonen, A. (2017). Täysi ihmisyys siirtää meidät valoon. Silta 4/2017, 16

Salonen, A. (2017). Ilo edistyksen mitaksi. Silta 6/2017

Salonen, A. (2017). Parhautta päin! Silta 9/2017, 16

Salonen, A. (2017). Liian helppo ratkaisu kaikkeen? Silta 11/2017, 16

Salonen, A. (2017). Kaikki tutkimushaastattelun tekemisestä. Kirja-arvio teoksesta: Hyvärinen, Matti; Nikander, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (toim.). Tutkimushaastattelun käsikirja (Tampere: Vastapaino 2017). Aikuiskasvatus 37(4), 316-318

Salonen, A., Palmberg, I. & Aarnio-Linnanvuori, E. (2017). Tyytyväisyyskasvatuksella kehitys kestäväksi. Kasvatus 48(5), 401-402

Salonen, A. (2017). Suuri tarina täyteen ihmisyyteen kasvamisesta. Teoksessa Tiina Haapsalo, Heljä Petäjä, Päivi Vuorelma-Glad, Mirva Sunden, Hanna Pulkkinen ja Ilkka Tahvanainen (toim.) Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Kirjapaja.

Lehtonen, A., Salonen, A. & Cantell, H. (2017). Rakennetaan toivoa yhdessä. Teoksessa Veera Luoma-aho ja Olli Sulopuisto (toim.) Tulevaisuuden koulutuksen käsikirja. Askelmerkkejä kestävän koulutuksen kehittäjille. Helsinki: Sitran selvitys 124, 27-29. (pdf)

Santamala, H., Alm, O., Salonen, A., Haikonen, M. & Salo, K. (2016). Äly tulee osaksi joukkoliikennettä. Toolilainen 4/2016, 36-37. (pdf)

Salonen, A. (2016). Tulossa parempaa? Liikkumiskulttuurin murroksen piirteet. UAS Journal 4/2016

Isacsson, A., Salonen, A. Guilland, A. (2016). Transversaalit taidot tulevaisuuden ammattikorkeakoulun mahdollisuutena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18(4), 61-67. (pdf)

Laininen, E. & Salonen, A. (2016). Maailmankuvaa muuttava oppiminen tuo tulevaisuuden toivoa. UAS Journal 4/2016

Salonen, A. (2015). Merkitysnäköaloja avaavat eettiset innovaatiot. Teoksessa Pasi Lankinen, Melissa Rask ja Carina Savander-Ranne (toim.) Suomi nousuun insinööriosaamisella. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 39-41. (pdf)

Kukkapuro-Enbom, I., Enbom, H. & Salonen, A. (2015). Trash Design – Oppikirja optimisteille. Helsinki: Dodo+Books

Salonen, A. (2015). Vastuullinen maailmasuhde ja sen merkitys hyvän elämän tavoittelussa. UAS Journal 1/2015.

Salonen, A. Holvikivi, J. Mäkinen, E. (2015). Arvonluomisen pedagogiikalla intohimotyöntekijöitä. UAS Journal 2/2015.

Salonen, A. (2014). Ekososiaalinen sivistys – kestävä hyvinvoinnin perusta. Natura 51(4), 25-30. (pdf)

Salonen, A. & Savander-Ranne, C. (2014). Opettajien Metropolia Akatemia uudenlaisen oppimiskulttuurin rakentajana. Teoksessa Sinimaaria Ranki (toim.) Metropolia Akatemia – retrospektiivi ja prospekti. Johtamiskoulutuksen oppeja ja onnistumisen edellytyksiä. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja, 41-50. (pdf)

Salonen, A. (2014). A Fair Future for All – Social Work on the Finite Planet. Teoksessa: Marta Blanco Carrasco (ed.) Social Work and Sustainable Wellbeing: A Comparative View. Madrid: Complutense University of Madrid, 30-50. (pdf)

Salonen, A. (2014). Ammattikorkeakoulun oppimiskulttuuri ja opettajan kompetenssit 2020. Teoksessa Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala & Anna-Maria Vilkuna (toim.) Reittejä työelämän murroksessa. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 66-71.(pdf)

Salonen, A. (2013). Oppimisen vallankumous toteutui Metropoliassa 2030. Teoksessa Tuire Ranta-Meyer (toim.) Onnea. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Salonen, A. (2013). Sivistys rajallisella maapallolla. LYKE, 15. (pdf)

Salonen, A. (2013). Sokeita pisteitä. Setlementti 2013:1, 14. (pdf)

Salonen, A. (2013). Ekososiaalinen sivistys kulttuurin kulmakiveksi. Teoksessa Marja Laine ja Paula Toivanen (toim.) Kestävä kasvatus – kulttuuria etsimässä. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6, 40-69. (pdf)

Salonen, A. (2012). Sosiaalinen saneeraus – tie ekososiaaliseen sivistykseen. Teoksessa Tuula Helne & Tiina Silvasti (toim.), Yhteyksien kirja – Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki: Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto. 134-147. (pdf)

Helne, T. & Salonen, A. (2012). Reseptejä kestävämmän maailman puolesta: kasvisruokavalio kulttuurisen muutoksen välineenä. Teoksessa Tuula Helne & Tiina Silvasti (toim.), Yhteyksien kirja. Helsinki: Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto. 202-220. (pdf)

Salonen, A. (2012). Monialaisen yhteistoiminnan mahdollisuuksia. Oppimisen ja muutoksen näkökulma organisaatioiden kumppanuuteen. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulun jukaisusarja: Aatos-artikkelit 5. (pdf)

Salonen, A. (2012). Sosiaalisen kestävyyden edistäminen on kestävän kehityksen ydinosaamista. Lastentarha 2012:1, 10-17. (pdf)

Salonen, A. (2011). Kohti kestävyysperustaista hyvinvointia. Teoksessa Juha Hämäläinen (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2011. Suomen sosiaalipedagoginen seura ry., 75-113.

Salonen, A. (2011). Kestävä kehitys toteutuu vastuuta kantaen. Didacta Varia 16(1), 59-66.

Salonen, A. (2011). Kestävyysajattelun eettisiä lähtökohtia. Natura 48(1), 32-36. (pdf)

Salonen, A. & Salmenkangas, M. (2010). Toisen polven arkeen tutustumassa. Teoksessa Tietoa, taitoa ja luottamuksen rakentamista? Pääkaupunkiseudun kotouttamistyön kehittämishankkeen loppuraportti. Riitta Lampelto, Elina Taimi ja Riitta Hyytinen (toim.). Soccan työpapereita 2010:2, 57–62. (pdf)