Julkaisut2019-12-27T11:41:04+00:00

Digitaalinen oppimateriaali

Kestävä elämäntapa, tiedostavat valinnat ja onnellisuus 20″

Ekososiaalisen sivistyksen idea 15″

Parasta palvelua muotoilemaan 19″

Sivistys, työ ja tulevaisuus 38″

Suomi vuonna 2050 – Hankinnat, jotka kestävät tulevaisuudessa 45″

Kaikki voittaa 39″

Ekososiaalinen sivistys 7″

Myötätunto 24″

Sosiaalipedagogiikka rajallisella maapallolla 48″


Vertaisarvioidut julkaisut

Aho, S., Hämäläinen, J. & Salonen, A. (in Print). Community Engagement Policies in the Era of Populism: Finland. In: Sue Kenny, Peter Westoby and Jim Ife (Eds.), Populism, Democracy and Community Development. University of Bristol: Polity Press

Salonen, A. & Tapani, A. (painossa). Palkkatyön merkityksellisyys. Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön kokemuksia työstä. Työelämän tutkimus — Arbetslivsforskning

Höysniemi, S. & Salonen, A. (2019). Towards Carbon-Neutral Mobility in Finland: Mobility and Life Satisfaction in Day-to-Day Life. Sustainability 11(19), 5374

Tapani, A. & Salonen, A. (2019). Identifying teachers’ competencies in Finnish vocational education. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 6(3), 243-260

Foster, R., Salonen, A. & Keto, S. (2019). Kestävyystietoinen elämänorientaatio pedagogisena päämääränä. Teoksessa Tero Autio, Liisa Hakala ja Tiina Kujala (toim.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa: Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere: Tampere University Press, 121-143

Salonen, A. & Siirilä, J. (2019). Transformative Pedagogies for Sustainable Development. In: Leal Filho W. (Ed.) Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Cham: Springer.

Salonen, A. & Haavisto, N. (2019). Towards autonomous transportation. Passengers’ experiences, perceptions and feelings in a driverless shuttle bus in Finland. Sustainability 11(3), 588

Lehikoinen, E. & Salonen, A. (2019). Food preferences in Finland: Sustainable diets and their differences between groups. Sustainability 11(5), 1259

Salonen, A. (2019). Is Sustainability about Education for Life Satisfaction? Sustainability 11(3), 612

Tapani, A. & Salonen, A. (2019). Myönteisten oppimiskokemusten tekijät ja uudistuva opettajuus ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21(2), 42-57

Salonen, A. (2019). Transformative responses to sustainability. In: Leal Filho W. (Ed.) Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Cham: Springer.

Lehikoinen, E.; Parviainen, T.; Helenius, J.; Jalava, M.; Salonen, A.O.; Kummu, M. (2019). Cattle Production for Exports in Water-Abundant Areas: The Case of Finland. Sustainability 11(4), 1075

Siirilä, J., Salonen, A., Laininen, E., Pantsar, T. & Tikkanen, J. (2018). Transformatiivinen oppiminen antroposeenin ajassa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20(5), 39-56

Salonen, A. & Hakari, S. (2018). Early Childhood Educators and Sustainability: Sustainable Living and Its Materialising in Everyday Life. Utbilding & Demokrati 27(2), 81-102

Kurenlahti, M. & Salonen, A. (2018). Rethinking Consumerism from the Perspective of Religion. Sustainability 10(7), 2454

Lehtonen, A., Salonen, A., Cantell, H., & Riuttanen, L. (2018). A pedagogy of interconnectedness for encountering climate change as a wicked sustainability problem. Journal of Cleaner Production 199(20), 860-867

Salonen, A. & Joutsenvirta, M. (2018). Vauraus ja sivistys yltäkylläisyyden ajan jälkeen. Aikuiskasvatus 38(2), 84-101 (pdf)

Salonen, A. (2018). Passenger´s subjective traffic safety, in-vehicle security and emergency management in the driverless shuttle bus in Finland. Transport Policy 61(1), 106–110

Salonen, A., Siirilä, J., & Valtonen, M. (2018). Sustainable Living in Finland: Combating Climate Change in Everyday Life. Sustainability 10(1), 104(pdf)

Lehtonen, A., Salonen, A. & Cantell, H. (2018). Climate Change Education: A New Approach for a World of Wicked Problems. In: Justin W. Cook (Ed.), Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education. Palgrave McMillan, 339-374

Keskinen, M., Kantola, A., Mäkinen, J. & Salonen, A. (2017). Miten yhteiskehittää kokonaisturvallisuutta? Tieteidenvälisiä näkemyksiä Winland-hankkeesta. Tiede ja ase 75. 124-154 (pdf)

Salonen, A. & Konkka, J. (2017). Kun tyytyväisyys ratkaisee. Nuorten suhtautuminen globaaleihin haasteisiin, käsitykset ihanneyhteiskunnasta ja toiveet omasta tulevaisuudesta. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Katse tulevaisuudessa, Nuorisobarometri 2016. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto, 137-156. (pdf)

Pirinen, R., Mäkinen, J. & Salonen, A. (2016). An Approach to Resilience and Learning: Accommodation of Unexpected Shifts. International Journal of Emerging Trends in Engineering Science & Technology 1(2), 1-12.

Helne, T. & Salonen, A. (2016). Ecosocial Food Policy – Improving Human, Animal and Planetary Wellbeing. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 12(2), 1-11

Pirinen, R., Mäkinen, J. and Salonen, A. (2016). Towards Comprehensive Security Related Pedagogy – An Approach to Learning and Resilience. Proceedings of the 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management 3, 254-262

Salonen, A. & Konkka, J. (2015). An Ecosocial Approach to Well-Being: A Solution to the Wicked Problems in the Era of Anthropocene. Foro de Educación 13(19), 19-34. (pdf)

Salonen, A. & Reijonen, M. ja Savander-Ranne, C. (2015). Metropolia Ammattikorkeakoulun organisaatiokulttuuri ja sen muutosmahdollisuudet opettajien kuvaamina. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17(4), 22-41. (pdf)

Salonen, A. & Rouhinen, S. (2015). Vastuullinen maailmasuhde – tulevaisuuden toivoa säilyttävän kulttuurievoluution suunnannäyttäjä. Tiedepolitiikka 3(40), 7-16.

Salonen, A., Danielsson, J. Fredriksson, L., Järvinen, S., Korteniemi, P., Soininen, H. & Toivola, T. (2015). Seuraamustietoinen kuluttaminen arvoteoreettisessa tarkastelussa. Kulutustutkimus.Nyt 9(1), 3-29.

Salonen, A. & Bardy, M. (2015). Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. Aikuiskasvatus 35(1), 4-15. (pdf)

Salonen, A. & Savander-Ranne, C. (2015). Teachers’ shared expertise at a multidisciplinary university of applied sciences. SAGE Open 5(3),

Salonen, A. & Savander-Ranne, C. (2015). Monialaisen ammattikorkeakoulun opettajien tieto- ja osaamisperusta. Aikuiskasvatus 35(2), 111-123.

Salonen, A. (2015). Responsible Consumption. Teoksessa Samuel O. Idowu, Niclolas Capaldi, Matthias S. Fifka, Liangrond Zu ja René Schmidpeter. Dictionary of Corporate Social Responsibility. CSR, Sustainability, Ethics and Governance. New York: Springer, 450-451.

Salonen, A. (2014). Ekososiaalinen hyvinvointiparadigma – yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan uusi suunta täyttyvällä maapallolla. Teoksessa Juha Hämäläinen (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2014. Suomen sosiaalipedagoginen seura, 32-62.

Salonen, A., Fredriksson, L., Järvinen, S., Korteniemi, P. & Danielsson, J. (2014). Sustainable consumption in Finland – the phenomenon, consumer profiles and future scenarios. International Journal of Marketing Studies 6(4), 59-82. (pdf)

Salonen, A. (2014). An Ecosocial Approach in Education. Teoksessa Rolf Jucker ja Reiner Mathar (toim.) Schooling for Sustainable Development: Concepts, Policies and Educational Experiences at the End of the UN Decade of Education for Sustainable Development. Berlin-Heidelberg: Springer, 231-233.

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013). Obstacles to Sustainable Living in the Helsinki Metropolitan Area. Sustainable Cities and Society 8(10), 48-55. (pdf)

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013). Towards sustainable society – From materialism to post-materialism. International Journal of Sustainable Society 5(4), 374-393. (pdf)

Salonen, A. (2013). Responsible Consumption. In: Idowu, S., Capaldi, N., Zu, L., Das Gupta, A. (Eds.). Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Berlin: Springer, 2048-2055. (pdf)

Salonen, A. & Tast, S. (2013). Finnish Early Childhood Educators and Sustainable Development. Journal of Sustainable Development 6(2), 70-85. (pdf)

Salonen, A. (2013). Kasvisruokavalion mahdollisuudet kestäviä elämäntapoja tavoiteltaessa. Janus 21(1), 22-40.

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2012). The Path towards Planetary Responsibility – Expanding the Domain of Human Responsibility Is a Fundamental Goal for Life-Long Learning in a High-Consumption Society. Journal of Sustainable Development, 5(8), 13-26. (pdf)

Salonen, A. & Helne, T. (2012). Vegetarian Diets: A Way Towards a Sustainable Society. Journal of Sustainable Development, 5(6), 10-24. (pdf)

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2012). Personal and Contextual Barriers to the Promotion of Sustainable Development in Everyday Life. Proceedings of the conference ”Non satis scire: to know is not enough.” American Educational Research Association (AERA), Vancouver, British Columbia, Canada, April 13–17, 2012.

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2011). Sustainability in everyday life – Integrating environmental, social and economic goals. Sustainability: The Journal of Record, 4(3), 134-142. (pdf)

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2011). Towards sustainable society – transforming materialistic consumerism. In: Lakkala, Hanna & Vehmas, Jarmo (eds.): Proceedings of the Conference “Trends and Future of Sustainable Development” 9-10 June 2011, Tampere, Finland, 185-201. (pdf)

Salonen, A. (2010). Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Väitöstutkimus. Tutkimuksia 318. Helsinki: Yliopistopaino. (pdf)


Populaarimmat julkaisut

Joutsenvirta, M. & Salonen, A. (tulossa). Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Helsinki: Basam Books.

Salonen A., (tulossa). Kulkutapojen uudistamisella on kiire – näihin seikkoihin huomiota kiinnittämällä se onnistuu. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja.

Laininen, E. & Salonen, A. (2019). Koulutusorganisaatiot yhteiskunnan uudistajina. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 20, 61-72.

Salonen, A. (2019). Pelottomasti arvokkaan ihmisyyden puolesta. Kirja-arvio teoksesta Juha Suoranta (2019): Paulo Freire. Sorrettujen pedagogi. (Helsinki: Into). Aikuiskasvatus 39(4), 326-327.

Salonen, A. (2019). Päättäväisesti ilmastoneutraaliksi. Kirja-arvio teoksesta Mari Pantsar & Jouni Keronen (2019). Tienhaarassa. Johtajuus ilmastonmuutoksen aikakaudella. (Jyväskylä: Docendo). Aikuiskasvatus 39(4), 314-315.

Salonen, A. (2019). Tekoälyratkaisut joukkoliikenteen keskiöön? Teoksessa Eetu Rutanen & Milla Åman Kyyrö (toim.) Helsinki RobobusLine — Robottibussi Helsingin kaduilla. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, TAITO-sarja 32

Salonen, A. (2019). Täysi ihmisyys on ilmaista, runsasta ja kaikkien saatavilla. Kide 2/2019. Lapin yliopisto

Salonen, A. (2019). Hyvän elämän jäljillä. Teoksessa Näkökulmia ihmiseen ja ihmisyyteen. Joensuu: Avoin eettinen foorumi, 123-125.

Salonen, A. (2019). Hyvä saa jatkua ja voimistua – vai saako? Esipuhe teoksessa Johanna Linner Matikka: Muutoksentekijä. Kohti lempeyden vallankumousta. Helsinki: Basam Books, 9-13

Salonen, A. (2019). Merkityskadosta kohti työtä, jolla on tarkoitus. HR viesti 2/2019, 48-49.(pdf)

Salonen, A. (2019). Uusi kansansivistys: Yhteyttä ja eheyttä irrallisuuden ja pirstaleisuuden tilalle. Kansalaisfoorumi-lehti, 8-9

Salonen, A. (2018). Kohti avartuvaa oikeudenmukaisuuskäsitystä. Kirja-arvio teoksesta Raisa Foster, Jussi Mäkelä & Rebecca Martusewicz (eds.) (2018): Art, Ecojustice, and Education. Intersecting Theories and Practices. (New York: Routledge). Aikuiskasvatus 38(4), 336-337.(pdf)

Salonen, A. (2018). Nuori oman elämänsä tekijäksi yhteisön tuella. Teoksessa Teija Rautiola ja Elina Ala-Nikkola (toim.) Kohtaa nuori. Kompassi suuntaa hakevan nuoren kohtaamiseen. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Salonen, A. (2018). Empatiaa vai ei? Ihmiskunnan kohtalon kysymys. Kirja-arvio teoksesta Elisa Aaltola & Sami Keto (2018): Empatia. Myötäelämisen tiede. (Helsinki: Into). Aikuiskasvatus 38(3), 250-251.

Salonen, A. (2018). Millainen maailma meiltä jää? Kirja-arvio teoksesta Panu Pihkala (2017): Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo. (Helsinki: Kirjapaja). Aikuiskasvatus 38(3), 248–249.

Salonen, A. (2018). Sivistyminen on totuuden tavoittelua enemmän? Kirja-arvio teoksesta Sami Pihlström & Sari Kivistö (2018): Sivistyksen puolustus: Miksi akateemista elämää tarvitaan? (Helsinki: Gaudeamus 2018). Aikuiskasvatus 38(2), 174–175.

Salonen, A. (2018). Säkenöivästi kohti upeuksia. Diakonia 2/2018, 46-47. (pdf)

Salonen, A. (2018). Tehdään Lahdesta puhutteleva. Kaupunkilainen 1/2018, 15

Salonen, A., Pirinen, R., Anttonen, J., Kantola, A. & Mäkinen, J. (2017). Erillisyydestä yhteyksien tunnistamiseen. Kasvatus 48(5), 489-494

Salonen, A. (2017). Uudistuvassa liikkumiskulttuurissa on vain voittajia. Ilmansuojelu 1/2017, 12-13. (pdf)

Salonen, A. (2017). Jumalallista kipinää leiskumaan. Silta 2/2017, 16

Salonen, A. (2017). Täysi ihmisyys siirtää meidät valoon. Silta 4/2017, 16

Salonen, A. (2017). Ilo edistyksen mitaksi. Silta 6/2017

Salonen, A. (2017). Parhautta päin! Silta 9/2017, 16

Salonen, A. (2017). Liian helppo ratkaisu kaikkeen? Silta 11/2017, 16

Salonen, A. (2017). Kaikki tutkimushaastattelun tekemisestä. Kirja-arvio teoksesta: Hyvärinen, Matti; Nikander, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (toim.). Tutkimushaastattelun käsikirja (Tampere: Vastapaino 2017). Aikuiskasvatus 37(4), 316-318

Salonen, A., Palmberg, I. & Aarnio-Linnanvuori, E. (2017). Tyytyväisyyskasvatuksella kehitys kestäväksi. Kasvatus 48(5), 401-402

Salonen, A. (2017). Suuri tarina täyteen ihmisyyteen kasvamisesta. Teoksessa Tiina Haapsalo, Heljä Petäjä, Päivi Vuorelma-Glad, Mirva Sunden, Hanna Pulkkinen ja Ilkka Tahvanainen (toim.) Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Kirjapaja.

Lehtonen, A., Salonen, A. & Cantell, H. (2017). Rakennetaan toivoa yhdessä. Teoksessa Veera Luoma-aho ja Olli Sulopuisto (toim.) Tulevaisuuden koulutuksen käsikirja. Askelmerkkejä kestävän koulutuksen kehittäjille. Helsinki: Sitran selvitys 124, 27-29. (pdf)

Santamala, H., Alm, O., Salonen, A., Haikonen, M. & Salo, K. (2016). Äly tulee osaksi joukkoliikennettä. Toolilainen 4/2016, 36-37. (pdf)

Salonen, A. (2016). Tulossa parempaa? Liikkumiskulttuurin murroksen piirteet. UAS Journal 4/2016

Isacsson, A., Salonen, A. Guilland, A. (2016). Transversaalit taidot tulevaisuuden ammattikorkeakoulun mahdollisuutena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18(4), 61-67. (pdf)

Laininen, E. & Salonen, A. (2016). Maailmankuvaa muuttava oppiminen tuo tulevaisuuden toivoa. UAS Journal 4/2016

Salonen, A. (2015). Merkitysnäköaloja avaavat eettiset innovaatiot. Teoksessa Pasi Lankinen, Melissa Rask ja Carina Savander-Ranne (toim.) Suomi nousuun insinööriosaamisella. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 39-41. (pdf)

Kukkapuro-Enbom, I., Enbom, H. & Salonen, A. (2015). Trash Design – Oppikirja optimisteille. Helsinki: Dodo+Books

Salonen, A. (2015). Vastuullinen maailmasuhde ja sen merkitys hyvän elämän tavoittelussa. UAS Journal 1/2015.

Salonen, A. Holvikivi, J. Mäkinen, E. (2015). Arvonluomisen pedagogiikalla intohimotyöntekijöitä. UAS Journal 2/2015.

Salonen, A. (2014). Ekososiaalinen sivistys – kestävä hyvinvoinnin perusta. Natura 51(4), 25-30. (pdf)

Salonen, A. & Savander-Ranne, C. (2014). Opettajien Metropolia Akatemia uudenlaisen oppimiskulttuurin rakentajana. Teoksessa Sinimaaria Ranki (toim.) Metropolia Akatemia – retrospektiivi ja prospekti. Johtamiskoulutuksen oppeja ja onnistumisen edellytyksiä. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja, 41-50. (pdf)

Salonen, A. (2014). A Fair Future for All – Social Work on the Finite Planet. Teoksessa: Marta Blanco Carrasco (ed.) Social Work and Sustainable Wellbeing: A Comparative View. Madrid: Complutense University of Madrid, 30-50. (pdf)

Salonen, A. (2014). Ammattikorkeakoulun oppimiskulttuuri ja opettajan kompetenssit 2020. Teoksessa Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala & Anna-Maria Vilkuna (toim.) Reittejä työelämän murroksessa. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 66-71.(pdf)

Salonen, A. (2013). Oppimisen vallankumous toteutui Metropoliassa 2030. Teoksessa Tuire Ranta-Meyer (toim.) Onnea. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Salonen, A. (2013). Sivistys rajallisella maapallolla. LYKE, 15. (pdf)

Salonen, A. (2013). Sokeita pisteitä. Setlementti 2013:1, 14. (pdf)

Salonen, A. (2013). Ekososiaalinen sivistys kulttuurin kulmakiveksi. Teoksessa Marja Laine ja Paula Toivanen (toim.) Kestävä kasvatus – kulttuuria etsimässä. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6, 40-69. (pdf)

Salonen, A. (2012). Sosiaalinen saneeraus – tie ekososiaaliseen sivistykseen. Teoksessa Tuula Helne & Tiina Silvasti (toim.), Yhteyksien kirja – Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki: Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto. 134-147. (pdf)

Helne, T. & Salonen, A. (2012). Reseptejä kestävämmän maailman puolesta: kasvisruokavalio kulttuurisen muutoksen välineenä. Teoksessa Tuula Helne & Tiina Silvasti (toim.), Yhteyksien kirja. Helsinki: Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto. 202-220. (pdf)

Salonen, A. (2012). Monialaisen yhteistoiminnan mahdollisuuksia. Oppimisen ja muutoksen näkökulma organisaatioiden kumppanuuteen. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulun jukaisusarja: Aatos-artikkelit 5. (pdf)

Salonen, A. (2012). Sosiaalisen kestävyyden edistäminen on kestävän kehityksen ydinosaamista. Lastentarha 2012:1, 10-17. (pdf)

Salonen, A. (2011). Kohti kestävyysperustaista hyvinvointia. Teoksessa Juha Hämäläinen (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2011. Suomen sosiaalipedagoginen seura ry., 75-113.

Salonen, A. (2011). Kestävä kehitys toteutuu vastuuta kantaen. Didacta Varia 16(1), 59-66.

Salonen, A. (2011). Kestävyysajattelun eettisiä lähtökohtia. Natura 48(1), 32-36. (pdf)

Salonen, A. & Salmenkangas, M. (2010). Toisen polven arkeen tutustumassa. Teoksessa Tietoa, taitoa ja luottamuksen rakentamista? Pääkaupunkiseudun kotouttamistyön kehittämishankkeen loppuraportti. Riitta Lampelto, Elina Taimi ja Riitta Hyytinen (toim.). Soccan työpapereita 2010:2, 57–62. (pdf)