Kuka? 2017-09-12T17:16:24+00:00

Olen kestävän hyvinvoinnin asiantuntija. Asiantuntijuuteni liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen, vastuulliseen kuluttamiseen ja subjektiiviseen hyvinvointiin. Lähestymistapani on tieteidenvälinen ja tulevaisuussuuntautunut. Tarjoan järjestelmäymmärrystä siilojen ja sektoreiden välisten yhteyksien varaan rakentuvaan yhteiskunnalliseen uudistumiseen. Tutkin, kuinka hyvää elämää voitaisiin tavoitella kansalaisina ja yhteiskuntana siten, että tulevilla sukupolvilla olisi syitä olla meistä ylpeitä. Uskon, että ihmisen täyden potentiaalin käyttöönottaminen on lähtökohta, jonka varaan hyvä elämä ja parempi tulevaisuus rakentuvat.

a

 

Luottamusta herättävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää vastakkainasetteluista luopumista ja suurempien kysymysten tekemistä. Mitä loppujen lopuksi tarvitaan enemmän ja mitä vähemmän hyvän elämän elämiseksi? Arvokkaan tarkoituksen tunnistaminen elämälle saa ihmisen kukoistamaan. Silloin on helppoa yltää omaan parhaaseen.

Nykyaika uhkaa kuitenkin pirstaloittaa elämäämme näköalattomaksi mitättömyydeksi. Vieraannumme itsestämme ja toisistamme. Välineellistäminen mitätöi ihmisyyttä ja käperryttää sisäänpäin. Suhtaudumme itseemme, toisiimme ja ympäröivään todellisuuteen laskelmoiden ja lyhyen aikavälin hyötyjä etsien. Hämärtyy se hyvä, jota täysi ihmisyys edustaa.

Omaan parhaaseen yltäminen riittää. Omanäköisen elämän eläminen suurella sydämellä jättää yleensä poikkeuksellisen myönteistä jälkeä. Samalla avautuu mahdollisuuksia löytää elämälle merkitystä, joka eheyttää pirstaleisuutta. Merkitys tälle hetkelle muodostuu suhteessa sellaiseen, jota pitää luovuttamattoman arvokkaana. Mikä sellaista on?

Haastan etsimään elämän rikkauden täydempää esiinpääsemistä ja ihmisen sisäistä elämänpaloa. Elämä on miellyttävää kun ihmiset luottavat toisiinsa, tekevät yhteistyötä ja huolehtivat toisistaan. Niin yksinkertaista se on.

 


 

Näkökulmakirjoituksia