Tutkimme miten seuraamustietoisuus ilmenee suomalaisessa kuluttamisessa ja mihin suuntaan kulutuskäyttäytyminen muuttuu. Laadullinen tutkimusaineistomme koostui 45 haastattelusta. Lisäksi keräsimme Suomen väestöä edustavan määrällisen aineiston (n = 1023).

Aineistojen perusteella vaikuttaa siltä, että kuluttaminen polarisoituu entisestään. Yhtäältä ostetaan säästöhintaista, toisaalta panostetaan vastuulliseen laatuun. Kuluttaja on tyytyväinen joko edullisiin löytöihin tai vastuullisiin satsauksiin. Keskihintaiselle tuotteelle, jolta puuttuu vastuullisuuden lupaus, on todennäköisesti tulevaisuudessa yhä vähemmän kysyntää.

Suurta kuvaa tarkasteltaessa on ilmeistä, että informaatioajan nopea ja laaja tiedon välittyminen johtaa siihen, että kaikki kahdeksan tunnistamaamme erilaista suomalaista kuluttajatyyppiä tulevat entistä enemmän tietoisemmiksi tulevaisuuteen liittyvistä koko ihmiskuntaa koskevista haasteista ja omien valintojen kytköksistä näihin haasteisiin. Tulevaisuuteen liittyvien ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien parempi tiedostaminen lisää painetta yhteiskunnallisen ohjauksen suuntaan siten, että tuotteiden tuottamisesta ja kuluttamisesta johtuvat ulkoisvaikutukset sisällytetään tuotteiden hintoihin nykyistä kattavammin.

Oman edun ja yhteisen hyvän yhdistäminen on vetovoimatekijä. Menestyvissä tuotteissa tai palveluissa onnistutaan yhdistämään eri arvonäkökulmia, mikä auttaa laajentamaan kohderyhmää. Parhaimmillaan vastuullisuus on sitä, että tuotteessa tai palvelussa yhdistyvät hyödyt käyttäjälle, yrityksen työntekijälle, yhteiskunnalle sekä koko ihmiskunnan yhteiselle tulevaisuudelle maapallolla, jonka luonnonvarat ja päästöjen sitomiskyky ovat rajalliset. Näin muodostuu vahvaa ja jaettua arvoa, joka on parhaimmillaan vastaansanomattoman vakuuttavaa.

Tutustu tutkimukseemme tarkemmin: Salonen, A., Danielsson, J. Fredriksson, L., Järvinen, S., Korteniemi, P., Soininen, H. & Toivola, T. (2015). Seuraamustietoinen kuluttaminen arvoteoreettisessa tarkastelussa. Kulutustutkimus.Nyt 9(1), 3-29.