Perinteinen kilpailuajattelu ei enää toimi

Keskinäisriippuvuudet lisääntyvät yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Perinteinen kilpailuajattelu ei enää toimi, sillä se edustaa vanhanaikaista siiloutunutta maailmaa. Perinteinen kilpailu oli sitä, jossa lääketeollisuus teki kilpailija-analyysin ja pyrki sen perusteella toteuttamaan vähän kilpailijaa kustannustehokkaammin tietyn lääkkeen – vaikkapa antibiootin. Nykyajassa jaetun asiantuntijuuden merkitys voimistuu. Ei ole varaa enää hääräillä toissijaisten asioiden parissa vaan on keskityttävä itse ilmiön ytimeen. Täytyy tähdätä yhteisvoimin suoraan todellista vastustajaa kohden, joka tässä esimerkkitapauksessa on bakteeri.

Ympäröivän yhteiskunnan muutos on johtanut siihen, että tarvitaan osaamista, jonka avulla on mahdollista yhdistellä aikaisemmin erillisiksi miellettyjä asioita ja ilmiöitä. Yhdistelyssä auttaa erilaisten ihmisten välinen rikastava vuorovaikutus. Käsitykset ilmiöistä ja asioista tarkentuvat. Eri näkökulmista lähestyttäessä ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja vaikuttuvat toisistaan. Jaettu ymmärrys, moniäänisyys ja kohtaava läsnäolo vapauttavat luovuutta. Parhaimmillaan jaetun asiantuntijuuden aikaansaama toisin näkemisen ja kokemisen kehä saa aikaan jatkuvasti uudistuvaa osaamista.

Mikä tahansa asiantuntijayhteisö voi kehittyä oppimisen prosessia optimaalisesti kannattelevaksi yhteisöksi, jota rikastuttaa yhteisön jäsenten toisiansa täydentävä erilaisuus ja jossa jokainen kokee itsensä arvokkaaksi ihmiseksi. Tällaisessa yhteisössä kehittyy ihmisiä, jotka osaavat luovia erilaisissa rooleissa ja projekteissa muuttuvilla työmarkkinoilla. Heillä on omaan ammattialaan liittyvän osaamisen lisäksi itseluottamusta, yritteliäisyyttä ja toiveikkuutta, jonka turvin he luovat vahvaa arvoa yhteiskuntaan. Aihepiiristä tarkemmin:http://www.slideshare.net/aosalone

By |2018-01-19T21:42:47+00:002015-05-03|