Trash Design näyttää suuntaa kulttuurievoluutiolle

Trash Design on ajattelu- ja toimintatapa, jossa korostuvat aktiivinen kansalaisuus, neuvokkuuden ja voimaantumisen kokeminen sekä uusien merkitysnäköalojen löytäminen elämään. Trash Design auttaa näkemään maailmaa toisin ja murtaa vallalla olevaa osta, käytä ja heitä pois -tyyppistä kuluttamista, jolla on ainoastaan lyhytaikaisia menestymisen mahdollisuuksia maapallon rajallisesta luonteesta johtuen.

Trash Design yhdistää vastuullisen tuotannon ja kuluttamisen ja etsii moninkertaisia arvo- ja hyötynäkökulmia siten, että kaikki voivat olla voittajia. Kestävämmät elämäntavat eivät ainoastaan säästä yhteisiä resursseja ja ylläpidä yhteiskunnan eheyttä, vaan ne myös parantavat oman elämän laatua. Itsekkyyttä osoittaa esimerkiksi se, että Trash Design säästää rahaa. Mutta samalla myös ihmiskunnan yhteisiä luonnonvaroja kuluu vähemmän ja päästöjä syntyy vähemmän. Itsekkäiden ja epäitsekkäiden motiiveiden yhdistäminen antaa mahdollisuuden siirtyä tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa uhrautumispuheesta onnellisuustekoihin.

Trash Design ottaa käyttöön poistomateriaalin, hylätyt esineet ja jätteeksi mielletyn materiaalin. Siinä pyritään muotoilun keinoin tekemään ihme luomalla rumasta kaunista, likaisesta puhdasta ja hylätystä haluttu. Oleellista on, että passiivisesta kuluttajasta tulee aktiivinen tuottaja, joka itse luo uutta. Muotoilun vahvaa eettistä perustaa ja henkistä kauneutta edustaa se, että Trash Design muuttaa kulttuuriamme sellaiseksi, josta tulevat sukupolvet kiittävät meitä.

Trash Design on Habitare 2015 -messujen keskiössä. Messuilla julkaistaan aiheeseen liittyvä kestävyysfilosofiaa ja konkreettista designia yhdistävä teos, jonka olemme kirjoittaneet Isa Kukkapuro-Enbomin ja Henry Enbomin kanssa.

By |2018-01-19T21:42:47+00:002015-04-22|