Varmaa tietoa?

Päivän politiikka ja omaksumamme käsitykset ympäröivästä todellisuudesta eivät aina mene yksiin sen kanssa kuinka maailma toimii. Väitän, että seuraava päättelyketju on aukottomasti tosi:

1. Ilman ekologista perustaa ei ihmisyhteisöä voi olla olemassa
2. Ilman ihmisyhteisöä ei taloutta voi olla olemassa

Väitän myös, että ylläolevan yksinkertaisen hierarkian todeksi tunnistaminen muuttaa radikaalilla tavalla päätöksentekoa ja ihmisen jokapäiväistä käyttäytymistä. Elämän lähtökohdan ja itsessään arvokkaan välttämättömän perustan muodostaa:
– hengityskelpoinen ilma ja juomakelpoinen vesi
– kasvien pölytykset ja maaperän hedelmällisyys
– ilmaston vakaus ja maa-alueiden asuinkelpoisuus
– uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat

Planeettamme rajallisten resurssien tehokas hyödyntäminen ihmisistä täyttyvällä maapallolla edellyttää vakaata taloutta. Talous asettuu ihmisen instrumentiksi eikä itsessään arvokkaaksi asiaksi. Talouden tehtäväksi kiteytyy perustarpeiden tyydyttymisen mahdollisuuksien turvaaminen mahdollisimman monelle ihmiselle. Tarpeiden ja halujen erottaminen on välttämätöntä. Kaikille ihmisille yhteisiä arvokkaan elämän mahdollisuuksia varmistavia perustarpeita ovat:
– ruoka ja juoma
– asunto
– energia
– itsensä kehittämismahdollisuudet (kouluttautuminen)
– terveydenhoito

Sivistyksemme mittarina toimivat tulevien sukupolvien mahdollisuudet ja vapaudet. Sivistymättömyyttämme osoittaa kuinka hiljaisesti hyväksymme näiden mahdollisuuksien kaventumisen esimerkiksi siten, että yksinkertaistenkin asioiden (esim. t-paita) valmistaminen edellyttää maaperän myrkyttämistä, vesistöjen saastuttamista ja ihmisoikeuksien rikkomista. Viisas ihminen pystyy parempaan jos haluaa. Ihminen on osoittanut huiman pystyvyytensä esimerkiksi käymällä kuussa tai hankkimalla valokuvia 500 miljoonan kilometrin päässä sijaitsevalta komeetalta.

By |2018-01-19T21:42:32+00:002014-11-14|