Kysyimme yli 2000 suomalaiselta heidän tyytyväisyyttään elämäänsä Sitran kanssa toteuttamassamme tutkimuksessa. Tiedämme myös kuinka vastaajat toimivat arjessaan kulkutapojen suhteen. Tulostemme mukaan ne suomalaiset, jotka ovat lähteneet muuttamaan kulkutapojaan kestävämpään suuntaan, ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin ne, jotka olemassaolevista vaihtoehdoista huolimatta jatkavat entiseen tapaan.

Tuloksemme osoittavat, että kun määrätietoisesti vähentää oman auton käyttöä lisäämällä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä, lisääntyy tyytyväisyys. Toki vain silloin, jos todellinen vaihtoehto liikkumiselle on olemassa. Tämä tarjoaa uuden lähestymisnäkökulman kulkutapamuutosten aikaansaamiseksi, sillä tuskin kukaan haluaa itselleen tympeää elämää. Sen sijaan tyytyväisyys kiinnostaa.

Tutkimme myös miksi suomalaiset ovat muuttaneet kulkutapojaan. Keskeinen syy oli oman hyvinvoinnin lisääntyminen – kun priorisoi lihasvoimaa kulkutavoissa, niin töissä jaksaa paremmin, ajatukset liikkuvat letkeämmin ja mieli on kirkas.

Omaan hyvinvointiin liittyvien syiden lisäksi ilmastonmuutoksen torjuminen ja muut yhteiseen etuun viittaavaa ekologiset syyt tulivat kulkutapamuutoksia tehneiden perusteluissa esiin, mutta eivät läheskään niin vahvana syynä kuin omaan hyvinvointiin viittaavat syyt, kuten oman terveyden vaaliminen.

Nyt kun Suomesta halutaan tehdä maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta, avaa tämän tutkimuksen tuoma näkökulma täysin uuden lähestymistavan muutoksen tavoitteluun. Kun halutaan vaikuttaa kansalaisten kulkutapojen muuttumiseen, itsekkäät omaan etuun viittaavat hyödyt ovat vaikuttavin tapa saada aikaan käyttäytymisenmuutoksia.

Oleellista on siis vedota oman hyvinvoinnin parantumiseen. Sen sijaan ympäristökysymykset edellä kulkutapamuutoksiin vaikuttaminen ei ole kansalaisten näkökulmasta tehokkain mahdollinen vaikuttamistapa liikenteen hiilineutraalisuuteen pyrittäessä.

Tutkimus toteutui Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välisessä yhteistyössä ja siinä hyödynnettiin Sitran kanssa kerättyä tutkimusaineistoa. Aineisto on sen verran laaja, että tulokset voidaan yleistää koskemaan koko Suomea – Ahvenanmaa poissulkien. Tutkimus on luettavissa tästä: Höysniemi, S. & Salonen, A.O. (2019). Towards Carbon-Neutral Mobility in Finland: Mobility and Life Satisfaction in Day-to-Day Life. Sustainability 11(19), 5374