Tietoisuus kokonaisvaltaisen yhteiskunnallisen muutoksen välttämättömyydestä lisääntyy. Se mitä pidetään hyvänä ja tavoittelemisen arvoisena, on muuttumassa. Esimerkiksi kansalaisten arkisesta hyvinvointi- tai pahoinvointikokemuksesta on jo tullut entistä merkittävämpi poliittista päätöksentekoa määrittävä asia.

Hyvä on aina ylivertaista suhteessa pahaan. Mutta mitä se tavoiteltava hyvä voisi muuttuvassa maailmassa käytännössä olla? Alla olevassa taulukossa on hahmoteltu suuntaviivat kokonaisvaltaiselle hyvän uudelleen määrittelylle siten, että kohteena on yksittäinen kansalainen, yhteisöt ja koko yhteiskunta.

Taulukon esitystapa on jyrkkä ja ääripäistävä, mutta samalla muutosta havainnollistava. Siirtymä materiaalisia arvoja edistävästä arjesta ja yhteiskunnasta kohti jälkimateriaalista ei ole helppo. Mutta se on mahdollista toteuttaa jos niin päätämme kansalaisina, yhteisöinä ja yhteiskuntana.

Huomattava mahdollisuus piilee siinä, että Suomen kaltaisen pienen ja kulttuurisesti yhtenäisen maan on mahdollista toteuttaa yhteiskuntaa läpäisevä uudistuminen suurta ja epäyhtenäistä maata helpommin.

Jos tahtoa löytyy, voimme tehdä Suomesta tulevaisuuden yhteiskuntien mallimaan. Planeettamme maiden yhteisenä tavoitteena on olla päästöneutraaleja vuoteen 2050 mennessä.

Intiassa halutaan tehdä ihmisten liikkumisesta päästötöntä jo lähivuosien aikana. Kiinassa on jo otettu uusia puhtaita teknologioita käyttöön poikkeuksellisen ennakkoluulottomasti. Ruokaan liittyvät tottumuksetkin ovat muuttumassa meillä ja muualla.

Tämä murros ennakoi sotien jälkeistä murrosta suurempaa yhteiskunnallista siirtymää. Kokonaisia yhteiskuntia läpäiseville pienille ja suurille ratkaisuille tulee olemaan eri puolilla planeettaa kysyntää.

Pienen maan on mahdollista kasvaa suureksi ratkaisijaksi planeetallemme? Voisiko olla niin, että tässä planeetan tasoisessa siirtymässä riittää tekemistä kaikille suomalaisille – jos vain niin haluamme, emmekä jää sivusta katselijoiksi?

Suomella on jo kokemusta koko yhteiskuntaa lävistävän muutoksen erittäin nopeasta toteuttamisesta. Irrottauduimme sotien jälkeisestä äärimmäisestä köyhyydestä uskomattoman nopeasti. Siirtymä teolliseen yhteiskuntaan toteutui hetkessä. Sotakorvauksetkin maksettiin, ja vieläpä etuajassa.

Hahmottelimme rohkeaa ja upeuksiin päin kallellaan olevaa tulevaisuusnäkymää Suomelle vuoden 2018 tiedeartikkeliksi valitussa tutkimuksessamme: Salonen, A. & Joutsenvirta, M. (2018). Vauraus ja sivistys yltäkylläisyyden ajan jälkeen. Aikuiskasvatus 38(2), 84-101