Digitalisoituminen kaataa markkinatalouden?

Ihmisen tekemän työn korvautuminen teknisillä ratkaisuilla on maailmanlaajuinen kehityskulku. Huomattavan vähän on kiinnitetty huomiota tämän kehityskulun laaja-alaisiin seurauksiin jo suhteellisen lyhyellä aikavälillä eli ennen vuosisadan puoliväliä. Tyypillisesti digitalisoitumiseen yhdistetään ainoastaan työn tuottavuuden tehostuminen. Entistä pienempi työntekijäjoukko tuottaa enemmän ja pienemmillä kustannuksilla. Mutta yksi mullistavimmista seurauksista on markkinatalouden ytimen hapertuminen. Markkinoiden [...]

By | 2018-01-19T21:42:46+00:00 2015-10-17|

Uusi talousajattelu rikastaa meidät?

Uuden talousajattelun ytimessä on yksinkertainen, mutta radikaali ajattelutavan muutos. Siinä bruttokansantuote ymmärretään kuluna, joka tarvitaan kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen. Politiikan ensisijaisena tavoitteena tulisi olla pitkän ja merkityksellisen elämän takaaminen kansalaisille mahdollisimman pienillä kuluilla kasvattamatta taloutta yhtään sen suuremmaksi kuin on välttämätöntä. Nykyisessä talousajattelussa pyrimme kasvattamaan talouden volyymia - tuotteiden ja palvelujen [...]

By | 2018-01-19T21:42:46+00:00 2015-10-15|

Menestyvimmät tuotteet ja palvelut perustuvat jaettuun arvoon

Vanhassa maailmassa yrityksen kilpailuedun kannalta optimaalisin tilanne vallitsi silloin kun tuotanto oli vastuuttominta: (a) Työvoima ilmaista tai lähes ilmaista (lapsityö, pakkotyö) (b) Energian lähde halvin (yleensä kivihiili, joka on myös saastuttavin energian muoto) (c) Jätteet luontoon puhdistamattomina Maailma muuttuu, sillä tiedostaminen lisääntyy. Nyt menestyvien tuotteiden ja palvelujen arvo muodostuu useasta [...]

By | 2018-01-19T21:42:46+00:00 2015-10-01|